Wat zijn kosten van mediation bij scheiding?

Indien u gaat scheiden zijn veel dingen onzeker. Ik probeer de onzekerheden zoveel als mogelijk weg te nemen. In ieder geval kan ik de onzekerheid over de kosten van mediation bij scheiding volledig bij u wegnemen. Ik hanteer namelijk overzichtelijke tarieven en u kunt bij mij kiezen voor een vaste prijsafspraak voor de hele mediation. Zo weet u voordat u met de mediation start precies wat de kosten van uw scheiding zullen zijn.

Kwaliteit voor een betere prijs

Wat zijn nu de kosten van mediation bij scheiding? Ik houd van openheid en helderheid; kwaliteit voor een betere prijs. U heeft bij mij de mogelijkheid uw scheiding via mediation op basis van een vaste prijsafspraak te laten behandelen. Ik heb een drie jaar durende specialisatieopleiding bij de vFAS afgerond. Hiermee bent u verzekerd van professionele bijstand op hoog niveau. Voor de volledige behandeling van uw scheiding bedragen de kosten € 3.500,- exclusief btw (ofwel € 1.750,- per persoon). Hieronder vallen alle werkzaamheden die in het kader van de mediation nodig zijn, tot een maximum van 20 uren.

Meer over vaste prijs

Vaste prijs voor mediation bij alle mogelijke scheidingen

Indien u kiest voor een vast tarief maakt het niet uit of er sprake is van een huwelijk, een geregistreerd partnerschap, samenwoning of scheiding van tafel en bed. In alle gevallen bied ik u aan onder mijn begeleiding afspraken met elkaar te maken over de gevolgen van de verbreking van uw relatie. De afspraken die worden gemaakt, worden vastgelegd in een ouderschapsplan en/of convenant. De gemaakte afspraken kunnen worden bekrachtigd door de rechtbank.

Onder de vaste prijs vallen voorts alle gesprekken (overdag of in de avonduren) die nodig zijn om samen overeenstemming te bereiken over de gevolgen van de verbreking van de relatie. Tevens omvat het vast tarief het opstellen van gespreksverslagen, een kindgesprek, alimentatieberekeningen, opstellen pensioenformulieren en inschrijving van de echtscheiding.

De enige kosten van de mediation bij scheiding die afzonderlijk in rekening worden gebracht, betreffen de verschotten, te weten: griffierechten (administratiekosten rechtbank), deurwaarderskosten, kosten van uittreksels en advies van derden (zoals accountant, fiscalist).

Vaste prijsafspraak mediation

Mediation bij scheiding, kosten per uur

Indien u geen gebruik wilt maken van een vaste prijs voor mediation bij scheiding, kunt u er ook voor kiezen om de kosten per uur te betalen. Ik reken in dat geval met een helder en transparant uurtarief van € 235,- (exclusief btw), ofwel € 117,50 per persoon per uur. Ook met mijn uurtarief houdt u grip op uw kosten mediation scheiding.

Meer over uurtarief

Wilt u meer informatie over de kosten van mediation bij scheiding? Neemt u dan gerust contact op.

Neem contact op

Dankzij mijn vaste prijsafspraken heeft u inzichtelijk wat de totale kosten van uw scheiding zijn.