Dossier kosten advocaat scheiding

Voor de juridische bijstand in uw volledige scheidingsprocedure kunt u bij mij kiezen voor een vaste prijsafspraak. Onder het ‘dossier kosten advocaat scheiding’ versta ik de behandeling van uw echtscheiding, verbreking samenwoning/ samenlevingscontract, ontbinding geregistreerd partnerschap en scheiding van tafel en bed.

Vaste prijsafspraak

Wat kost een advocaat in een zaak over scheiding? Wilt u vooraf meer inzicht in de kosten die u aan een advocaat bij scheiding dient te betalen? Met mijn prijsafspraken heeft u meer grip op uw kosten en weet u van tevoren wat de kosten zullen zijn.

Ik houd van openheid en helderheid; kwaliteit voor een betere prijs. U heeft bij ons de mogelijkheid om uw dossier op basis van een vaste prijsafspraak te laten behandelen.

Voor uw scheiding kunt u bij mij een vaste prijsafspraak maken. Voor de behandeling uw scheidingsdossier breng ik een vast bedrag van € 4.500,- exclusief btw in rekening. Hieronder vallen alle werkzaamheden die in het kader van uw scheiding nodig zijn tot een maximum van 25 uren.

Indien u gehuwd bent en u wilt onder mijn begeleiding de echtscheiding regelen, omvat de vaste prijsafspraak alle werkzaamheden vanaf het intakegesprek tot het moment dat u officieel bent gescheiden. In dit kader wordt begeleiding via viergesprek(ken) (bemiddelingsgesprekken met twee advocaten) aangeboden. In het kader van de echtscheiding wordt u bijgestaan bij het opstellen van het convenant en – indien er kind(eren) zijn – wordt u tevens begeleid bij het ouderschapsplan. Indien overleg niet mogelijk is, zal ik de benodigde processtukken voor de procedure opstellen en u tijdens de zitting bijstaan. Tevens worden er voor u alimentatieberekeningen gemaakt en worden de pensioenmaatschappijen door ons op de hoogte gesteld van de afspraken die u heeft gemaakt.

Indien er sprake is van een niet-huwelijkse relatie (zoals samenwoning of een geregistreerd partnerschap) is een uitspraak van de rechtbank (veelal) niet vereist om uit elkaar te gaan. De bekrachtiging van de afspraken door de rechtbank is in de meeste gevallen wel sterk aan te bevelen. De werkzaamheden die ik aan partners die niet getrouwd zijn, aanbied, zijn gelijk aan de werkzaamheden die ik voor gehuwden verricht.

Vallen alle werkzaamheden onder de vaste prijsafspraak in een echtscheiding? Ja, alle benodigde werkzaamheden in uw dossier vallen onder de prijsafspraak tot maximaal 25 uren. De enige kosten die naast het voornoemde vaste bedrag nog in rekening worden gebracht zijn de zogeheten “verschotten”. Dit betreffen geen werkzaamheden die ik verricht, maar rekeningen die ik aan derden moet betalen, zoals: griffierechten (administratiekosten rechtbank) deurwaarderskosten, uittreksels, advies derden (zoals accountant, fiscalist).

Indien uw dossier aanzienlijk meer tijd in beslag neemt dan een gemiddelde scheiding, zal ik dat tijdig met u communiceren. Zo wordt u nooit onverwacht met extra kosten geconfronteerd. Na het verstrijken van het maximaal aantal uren wordt een gereduceerd tarief van € 180,- exclusief btw per uur in rekening gebracht. Hiermee behoudt u ook na het verstrijken van de vaste prijs een financieel voordeel.

Hebt u vragen over de vaste prijsafspraak dossier ‘kosten advocaat scheiding’? Neem gerust contact  op.

Neem contact opMeer over scheiding

Uurtarief

U mag uiteraard ook kiezen voor mijn vaste uurtarief. In alle zaken geldt een uurtarief van € 235,-. Dit bedrag is exclusief btw.

Meer over het uurtariefTerug naar vaste prijsafspraken
Advocaat

Dankzij mijn vaste prijsafspraken heeft u inzichtelijk wat de totale kosten voor uw scheiding zijn.