Kosten ouderschapsplan

Kosten ouderschapsplan? Vullings advocatuur en mediation informeert u vooraf op duidelijke en transparante wijze over de kosten van een ouderschapsplan, zodat u van tevoren weet waar u aan toe bent. Ik ben een deskundige mediator en advocaat, die u op professionele wijze begeleid bij het maken van afspraken over de verdeling van de zorg- en opvoedtaken over uw kinderen en de kinderalimentatie.

Wat zijn de kosten van een ouderschapsplan?

Aangezien iedere scheiding anders verloopt, kunnen de kosten van het opstellen van een ouderschapsplan ook erg uiteenlopen. De vraag wat de kosten zijn, is onder meer ook afhankelijk van de vraag of u samen naar een mediator gaat of ieder een eigen advocaat in de arm neemt. Het laten opstellen van een ouderschapsplan is doorgaans aanzienlijk goedkoper dan het voeren van een procedure. Indien u uw scheiding door mij laat behandelen, kunt u via het maken van een vaste prijsafspraak op voorhand helder krijgen wat de totale kosten van uw scheiding (waaronder het laten opstellen van het ouderschapsplan) zullen zijn.

Vaste prijsafspraak mediation Vaste prijsafspraak echtscheiding

Is een ouderschapsplan verplicht?

De wet schrijft voor dat ouders in een echtscheiding, maar ook in andere scheidingssituaties (ontbinding geregistreerd partnerschap of verbreking samenwoning) waarin ouders gezamenlijk het gezag over een kind uitoefenen, een ouderschapsplan moeten opstellen. Ook in andere gevallen is het raadzaam een ouderschapsplan op te laten stellen. Op die manier is voor beide ouders namelijk duidelijk welke afspraken tussen hen gelden en kan zoveel mogelijk discussie tussen hen worden voorkomen. Bovendien neemt u op deze manier zelf belangrijke beslissingen over de kinderen en hoeft u dat niet over te laten aan het oordeel van de rechter.

Meer informatie over mediation
gezag en voogdij

Wat staat er in een ouderschapslan?

Ouders dienen bij een scheiding te overleggen over onder andere:

  • bij welke ouder de kinderen hun hoofdverblijf zullen hebben;
  • de wijze waarop zij na de scheiding de zorg- en opvoedingstaken verdelen, waaronder de invulling van de omgangsregeling (op welke dagen de kinderen bij welke ouder verblijven, waaronder ook de verdeling van vakanties en feestdagen);
  • het nemen van beslissingen over de kinderen;
  • de wijze waarop zij elkaar zullen informeren en raadplegen over gewichtige aangelegenheden betreffende hun kinderen;
  • de wijze waarop zij in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen zullen voorzien (kinderalimentatie of kinderrekening).

Deze afspraken worden vastgelegd in het ouderschapsplan. Ouders kunnen zelf kiezen hoe gedetailleerd ze de afspraken willen vastleggen.

Meer informatie over kinderalimentatie

Wanneer zijn de afspraken bindend?

Zodra door beide ouders een handtekening onder het ouderschapsplan is gezet, zijn de afspraken bindend overeengekomen. U kunt elkaar dan houden aan de afspraken die zijn gemaakt. Ik zal het ouderschapsplan ook nog door de rechtbank laten bekrachtigen. Zodra de rechtbank het ouderschapsplan heeft geaccordeerd, krijgt het een zogenoemde executoriale titel. Dat betekent dat bijvoorbeeld de afspraken over de alimentatie ook afdwingbaar zijn via het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen of een deurwaarder.

Wat als u geen ouderschapsplan kunt opstellen?

Indien geen enkel overleg mogelijk is of u om andere redenen er niet in slaagt samen afspraken te maken over de verdeling van de zorg- en opvoedtaken over de kinderen, zal er ook geen ouderschapsplan worden opgesteld. Om tot een overeenkomst te kunnen komen, dient u het immers met elkaar eens te zijn over de inhoud ervan. Zonder ouderschapsplan kunt u echter wel scheiden. In dat geval dient u aan de rechter aan te tonen dat u er alles aan heeft gedaan om in onderling overleg tot afspraken te komen, maar dat uiteindelijk niet gelukt is. De rechter zal dan een oordeel vellen over de verdeling van de zorg- en opvoedtaken en bijvoorbeeld de kinderalimentatie. De afspraken die de rechter vastlegt in de uitspraak zijn eveneens afdwingbaar. Het nadeel van een procedure is echter dat het behoorlijk tijdrovend en veelal kostbaar(der) is dan een minnelijke regeling. Een gemiddelde (echtscheidings)procedure neemt al snel één jaar in beslag.

Meer informatie over een ouderschapsplan

Indien u meer informatie wenst over een ouderschapsplan, de kosten daarvan en/of mijn werkwijze, kunt u telefonisch contact opnemen, een e-mail sturen of vul het contactformulier in op deze website.

Neem contact op
familierecht

Samen een ouderschapsplan op laten stellen scheelt u veel tijd en kosten!