Scheiding en ontbinding

Bij scheiding en ontbinding komt er veel op u af. AB advocaten voorziet u van deskundig advies ten aanzien van uw specifieke situatie en verleent u bijstand bij het maken van afspraken met uw ex-partner en tijdens een eventuele procedure.

Op welke manier kan ik u bijstand bij scheiding en ontbinding verlenen?

Ten eerste dient u goed na te denken over de wijze waarop u en uw ex-partner afspraken wensen te maken over de scheiding en ontbinding. Wij kunnen u hierin op twee manieren bijstand verlenen:

 • als mediator;
 • als advocaat.

Mediation bij scheiding en ontbinding

Indien u verwacht er samen uit te kunnen komen, kunt u het beste in mediation gaan. U heeft dan namelijk de ruimte samen de verschillende mogelijkheden te bekijken en tot afspraken te komen waar u beiden achter kunt staan. Afspraken die u samen heeft gemaakt, hebben meer draagvlak dan wanneer een rechter, die gebonden is aan wetten en regels, een knoop door moet hakken. Mediation komt bovendien de verstandhouding ten goede, wat met name van groot belang is als er ook kinderen bij de scheiding of ontbinding betrokken zijn. U heeft in mediation zelf de touwtjes in handen. Waar nodig voorzien onze mediators u van juridische informatie. Onze mediators kunnen eventueel ook een gesprekje met uw kinderen voeren.

Bijstand door advocaat bij scheiding en ontbinding

Uiteraard is het ook mogelijk om bij uw scheiding en ontbinding mij als advocaat in te schakelen. Wij kunnen op een andere manier helpen afspraken met uw ex-partner te maken, bijvoorbeeld door middel van een viergesprek met uw ex-partner en zijn/haar advocaat. Als u er niet in onderling overleg uitkomt, zal toch een rechter knopen moeten doorhakken. Wij kunnen namens u een procedure starten of u in een door uw ex-partner gestarte procedure bijstand verlenen.

Renske Vullings

Welke afspraken moeten er bij scheiding en ontbinding worden gemaakt?

Welke afspraken u bij scheiding en ontbinding moet maken, is ten eerste afhankelijk van de vorm waarin u uw samenleving heeft gegoten.

Zakelijk/financieel

Op de (zakelijke/financiële) gevolgen van de ontbinding van een huwelijk en een geregistreerd partnerschap zijn vrijwel dezelfde wettelijke regels van toepassing. Bij de ontbinding van een samenlevingsovereenkomst zijn de afspraken in die overeenkomst leidend. Voor samenwoners zonder samenlevingsovereenkomst, bestaat geen wettelijke regelgeving en wordt veelal aangesloten bij de feitelijke situatie en de afspraken zoals die tijdens de samenwoning bestonden. Wij kunnen u van passend advies voorzien en maak met u een inventarisatie van wat er in uw situatie op het zakelijke/financiële vlak geregeld moet worden. Hierbij kunt u denken aan:

 • afspraken over de echtelijke/gezamenlijke woning;
 • verdeling van gezamenlijke inboedel en andere goederen zoals auto’s;
 • verdeling van de (gezamenlijke) bankrekeningen;
 • verdeling van gezamenlijke polissen;
 • eventuele betaling van partneralimentatie;
 • eventuele verdeling van pensioen.

Kinderen

Indien u kinderen heeft, dient daar ook uitgebreid aandacht aan te worden besteed. In veel gevallen schrijft de wet voor dat er een ouderschapsplan dient te worden opgesteld. Hierin worden alle afspraken die u over de kinderen maakt vastgelegd, zoals:

 • waar zij hun hoofdverblijf zullen hebben;
 • de zorg- en contactregeling (op welke dagen de kinderen bij welke ouder verblijven, waaronder ook de verdeling van vakanties en feestdagen);
 • wie bevoegd is bepaalde beslissingen over de kinderen te nemen;
 • financiële afspraken, zoals de betaling van kinderalimentatie.
scheiding en ontbinding

Wat zijn de kosten van scheiding en ontbinding?

Voor mediation kunt u bij ons een vaste prijsafspraak maken. Uiteraard is het ook mogelijk voor ons uurtarief te kiezen.

Bijstand door een van onze advocaten in uw scheidingszaak kan tevens voor een vaste prijs of op basis van ons uurtarief.

Vaste prijsafspraakUurtarief

Contact over scheiding en ontbinding

Wilt u onze hulp? Neem dan contact op.

Contact
Mediation bij scheiding

"Wij bieden u professionele hulp bij scheiding en ontbinding."