Scheiden van tafel en bed

Scheiden van tafel en bed houdt in dat u financieel uit elkaar gaat, maar uw huwelijksband blijft bestaan. U bent dan dus wettelijk gezien nog getrouwd. Deze vorm van scheiden kan een uitkomst bieden indien het u vanuit geloofsovertuiging niet vrij staat om uw huwelijk te ontbinden, u niet meer onder één dak kunt wonen, of u nog niet zeker bent of u definitief uit elkaar wenst te gaan.

Meer over scheiding van tafel en bed

Procedure scheiden van tafel en bed

Scheiden van tafel en bed gaat via vrijwel dezelfde procedure als een echtscheiding. Als er minderjarige kinderen zijn, dienen daarover afspraken te worden gemaakt die worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Daarnaast dienen er afspraken te worden gemaakt over de financiële afwikkeling, zoals de verdeling van de gemeenschap van goederen, de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden en eventuele vaststelling van kinder- en/of partneralimentatie. Voor het voeren van de procedure voor scheiden van tafel en bed is bijstand door een advocaat vereist.

Gevolgen van scheiden van tafel en bed

Scheiden van tafel en bed heeft vrijwel dezelfde gevolgen als een echtscheiding. Een aantal belangrijke gevolgen zijn:

  • U blijft gehuwd. Hierdoor blijven de rechten en plichten van echtgenoten op u van toepassing, zoals de onderlinge onderhoudsplicht.
  • Financieel bent u niet langer aan elkaar gebonden, doordat de gemeenschap van goederen wordt ontbonden en verdeeld of de huwelijkse voorwaarden worden afgewikkeld.
  • U bent niet meer aansprakelijk voor schulden die na de scheiding van tafel en bed door uw echtgenoot worden gemaakt.
  • U kunt met een nieuwe partner gaan samenwonen, maar geen huwelijk of geregistreerd met die nieuwe partner aangaan.
scheiding en ontbinding

Kosten scheiden tafel en bed

Uw scheiding van tafel bed kunt u regelen door middel van mediation of met onze hulp als advocaat.

Scheiden van tafel en bed met de hulp van een advocaat

Voor de bijstand als advocaat in uw procedure tot scheiding van tafel en bed kunt u – net als in andere scheidingszaken – bij ons kiezen voor een een vaste prijsafspraak. Uiteraard kunnen wij u ook op basis van ons uurtarief bijstaan.

Meer over vaste prijsafspraak scheiding Meer over mijn uurtarief

Scheiden van tafel en bed door middel van mediation

Voor mediation kunt u bij ons eveneens een vaste prijsafspraak maken of kiezen voor ons uurtarief.

Meer over vaste prijsafspraak mediationMeer over mediation

Mogelijkheden na scheiden van tafel en bed

Verzoening

De scheiding van tafel en bed kan eenvoudig weer ongedaan worden gemaakt door gezamenlijk de rechtbank te verzoeken daarvan een aantekening in het huwelijksregister te maken.

Echtscheiding

Indien u uw huwelijk officieel wilt beëindigen, kunt u na drie jaar van tafel en bed gescheiden te zijn, een verzoek tot echtscheiding indienen. De termijn van drie jaren kan worden verkort tot ten minste één jaar, indien uw echtgenoot zich zodanig misdraagt dat van u niet kan worden gevergd nog langer met uw echtgenoot gehuwd te blijven.

Of niets…

U kunt er uiteraard ook voor kiezen van tafel en bed gescheiden te blijven.

Mediation bij scheiding

Neem contact op

Wilt u onze hulp? Neem dan contact op.

Contact