Scheiding

Iedere scheiding is anders. Professionele begeleiding helpt u verder.

Een verbreking van een (huwelijkse) relatie is vaak een zeer ingrijpende en emotionele gebeurtenis. Indien u kinderen heeft, zal de impact van de (echt)scheiding waarschijnlijk nog groter zijn. U gaat immers als echtgenoten/partners scheiden, maar u blijft samen ouders en in die hoedanigheid aan elkaar verbonden.

Echtscheiding

Indien u wenst te scheiden, helpen wij u in kaart te brengen wat er allemaal geregeld moet worden. Wanneer u kinderen heeft, dient er een ouderschapsplan te worden opgesteld, waarin de afspraken over de verdeling van de zorg- en opvoedtaken over de kinderen worden vastgelegd. Uiteraard staan hierbij de belangen van de kinderen centraal. Daarnaast zal ook de financiële afwikkeling van een echtscheiding uitgebreid aandacht krijgen. Hierbij kunt u denken aan de verdeling van een huwelijksgemeenschap of de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden. Ook komen eventuele alimentatieverplichtingen aan bod en de verevening van het eventueel tijdens de huwelijkse periode opgebouwde pensioen. Wij kunnen u op deze vlakken van informatie voorzien en u bijstaan in de echtscheidingsprocedure bij de rechtbank, waarbij wij oog blijven houden voor de emotionele zijde van een echtscheiding.

Per 1 januari 2018 is het nieuwe huwelijksvermogensrecht in werking getreden, waarmee de gemeenschap van goederen is komen te vervallen. Indien u na die datum trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, geldt voor u de beperkte gemeenschap van goederen. Lees hier meer over het nieuwe huwelijksvermogensrecht.

Mediation bij scheidenOuderschapsplan

Ontbinding geregistreerd partnerschap

Wij kunnen u ook helpen indien u tot de ontbinding van uw geregistreerd partnerschap wilt overgaan. Indien u kinderen heeft, dient daarvoor een procedure bij de rechtbank te worden gestart. In dat geval is het opstellen van een ouderschapsplan vereist. Indien u geen kinderen heeft en u en uw (ex-) partner het erover eens zijn dat het partnerschap ontbonden dient te worden, kan de ontbinding geschieden door het opstellen van een overeenkomst, waarin u verklaart het geregistreerd partnerschap te willen ontbinden en waarin eventuele andere afspraken omtrent de (financiële) afwikkeling van de ontbinding van het geregistreerd partnerschap worden opgenomen. Bent u het niet met uw (ex-) partner eens, dan dient ook in dat geval een procedure voor ontbinding bij de rechtbank te worden gestart. De gevolgen van de ontbinding van een geregistreerd partnerschap zijn vrijwel gelijk aan die van de echtscheiding waarbij men in gemeenschap van goederen gehuwd is. Wij kunnen u hierbij adviseren en van overige bijstand voorzien.

Mediator scheiding: een stappenplan
Advocaat

Verbreking samenwoning

Voor een verbreking van een samenwoning bestaan geen wettelijke regels. Indien u een samenlevingsovereenkomst heeft gesloten, adviseren wij u ten aanzien van de beëindiging van de overeenkomst en de gevolgen van die beëindiging. Ook in situaties waarin geen sprake is van een samenlevingsovereenkomst, kunnen wij u adviseren en begeleiden bij het maken van afspraken met uw (ex-) partner. Indien u hierover samen afspraken wilt maken, is mediation een goede optie. Indien u er niet in slaagt in onderling overleg afspraken te maken, bekijken wij met u de mogelijkheden de afwikkeling van de verbreking van uw samenwoning via de rechter te regelen. Indien u kinderen heeft, dienen afspraken te worden gemaakt over de verdeling van de zorg- en opvoedtaken, welke wij vast kunnen leggen in een ouderschapsplan.

Meer over mediation en kinderen

Scheiding van tafel en bed

Wij kunnen u ook begeleiden en adviseren over een procedure tot scheiding van tafel en bed. Een scheiding van tafel en bed houdt in dat u uw huwelijksband in stand laat, maar dat u wel financieel uit elkaar gaat. Indien het u vanuit uw geloofsovertuiging niet vrij staat om uw huwelijk te ontbinden of u wenst om andere redenen uw huwelijk in stand te laten, maar u wilt wel gescheiden gaan wonen en de financiële zaken goed regelen, dan kan een scheiding van tafel en bed een oplossing bieden. Het biedt zekerheid over uw financiële positie en – indien u kinderen heeft – kunt u ook duidelijke afspraken maken over de kinderen.

Lees meer over scheiden van tafel en bed
scheiden

Uit elkaar met kind

Uit elkaar met kind, een lastige en ingrijpende gebeurtenis. Het vertrouwde gezinsleven gaat er helemaal anders uitzien. Hoe zorg je er dan als ouder voor dat je kind zo min mogelijk last ondervindt van dit moeilijke en verdrietige proces? AB advocaten ondersteunt u bij het maken van goede afspraken.

Meer over uit elkaar met kind
omgangsregeling

Mediation bij (echt)scheiding

Voor alle hiervoor genoemde gevallen geldt dat u en uw (ex-) partner daarvoor ook de hulp mij als vFAS-opgeleide mediator in kunt schakelen.

Voor meer informatie over mediation in scheidingszaken kunt u ook de volgende website van de Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS) raadplegen: www.verder-online.nl.

Meer over mediation bij scheiding
alimentatie

"Een verbreking van een (huwelijkse) relatie is vaak een zeer ingrijpende en emotionele gebeurtenis.”

Wat kost een advocaat bij een scheiding?

Wat kost een advocaat in een zaak over scheiding? Wilt u vooraf meer inzicht in de kosten die u aan een advocaat bij scheiding dient te betalen?
Het is bij ons mogelijk een vaste prijsafspraak te maken voor juridische advies voor uw volledige (echt)scheidingsdossier. Zo weet u van tevoren wat de kosten zullen zijn.

Bekijk voor meer informatie over de kosten bij een scheidingsprocedure onze speciale vaste prijsafspraken.

Vaste prijsafspraken

Juridisch advies in de avonduren

Het kan zijn dat uw werksituatie veel te lijden heeft onder de (echt)scheiding of dat u zich overdag op uw kinderen wilt richten. Het is niet altijd mogelijk overdag vrij te nemen. Daarom zijn wij niet alleen tijdens de reguliere tijden geopend, maar kunt u ook in de avonduren terecht.

Maak een afspraak