Mediation bij scheiden

Mediation wordt vaak sterk aanbevolen in scheidingssituaties. Juist in dergelijke complexe situaties is het goed met elkaar te blijven praten. Slechte of geen communicatie leidt immers vaak tot escalaties, eindigend in een vechtscheiding. Er is bijna geen scheidingssituatie denkbaar waarin mediation geen optie is. Kies voor mediation bij scheiding.

Wat is mediation

Wanneer u en uw partner een geschil hebben en een gesprek lastig is, dan kan een mediator uitkomst bieden. Bij mediation gaat een bemiddelaar, de mediator, in gesprek met u en uw partner om het geschil onderling op te lossen. Mediation is vooral nuttig wanneer de communicatie verstoord is, er gebrek aan vertrouwen is of wanneer u bang bent voor een escalatie. De mediator, een onafhankelijke derde, helpt u en uw partner om samen tot een oplossing te komen.

Waarom mediation bij (echt)scheiding?

Mediation is geschikt voor alle vormen van scheiding; of het nu gaat om de verbreking van het huwelijk, verbreking van een samenlevingscontract, de beëindiging van het geregistreerd partnerschap of een scheiding van tafel en bed.

Een groot voordeel van mediation bij scheiding is dat u en uw (ex-)partner samen beslissen over wat er wel en niet gaat gebeuren in de toekomst na de scheiding. Denk daarbij aan afspraken over de verdeling van gemeenschappelijke goederen, de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden, het samenlevingscontract of de partnervoorwaarden. Alle afspraken worden uiteindelijk in een scheidingsconvenant vastgelegd. De afspraken die u samen over uw kind(eren) maakt, worden door de scheidingsmediator vastgelegd in een ouderschapsplan.

Bent u gehuwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en minderjarige kinderen, dan zorgt de mediator er ook voor dat de echtscheiding door de rechtbank wordt uitgesproken, dan wel het geregistreerd partnerschap door de rechtbank wordt ontbonden en de uitspraak vervolgens op de juiste wijze wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Na de inschrijving van de echtscheiding/ontbinding van het geregistreerd partnerschap in de registers van de burgerlijke stand bent u pas officieel gescheiden.

Mediation in familiezaken

Wat doet een mediator bij scheiding?

De mediator begeleidt als onafhankelijke en onpartijdige derde het gesprek tussen u en uw (ex-)partner. U zult merken dat u door de gespreksbegeleiding van de mediator makkelijker met elkaar in gesprek gaat en dat u eenvoudiger tot een oplossing komt voor eventuele geschilpunten. Een mediator ziet er op toe dat u en uw (ex-)partner op een respectvolle manier met elkaar communiceren.

Gespreksbegeleiding en juridisch advies

Naast gespreksbegeleider is de mediator ook een juridisch adviseur. U en uw (ex-)partner worden beiden van de juiste juridische informatie en adviezen voorzien. De mediator legt u uit wat de wettelijke regels en uitgangspunten zijn; bijvoorbeeld ten aanzien van de verdeling van de gemeenschap van goederen of afwikkeling van huwelijkse voorwaarden en de draagkracht- en behoefteberekeningen voor de alimentatie. Door de juiste begeleiding en juridisch advies voorkomt u een vechtscheiding en legt u samen de basis van uw gescheiden toekomst.

Scheiding
mediation

Wel of geen mediation?

De praktijk wijst uit dat een scheiding door mediation bijna altijd sneller en goedkoper is dan procederen met behulp van advocaten. Dit komt doordat er in een mediationtraject rekening wordt gehouden met de belangen van zowel u als uw (ex-)partner en omdat u een grote mate van vrijheid heeft om samen tot afspraken te komen. Wanneer een rechter een besluit moet nemen, zijn er vaak alleen verliezers. Bovendien neemt een traject met twee advocaten en een rechter vaak veel meer tijd in beslag en kost het vaak ook veel meer.

Mediator scheiding: een stappenplan
alimentatie

Kinderen betrokken bij de scheiding, kies dan voor mediation

Aangezien het in stand houden van de communicatie na de (echt)scheiding een van de belangrijkste pijlers van mediation is, wordt mediation met name aanbevolen indien er minderjarige kinderen betrokken zijn bij de scheiding. De ervaring leert dat een kind erbij gebaat is dat ouders na de scheiding op goede wijze met elkaar kunnen communiceren en er duidelijke afspraken over de verdeling van de zorgtaken wordt gemaakt. De afspraken die u over uw kind(eren) maakt, worden door ons vastgelegd in een ouderschapsplan. Het ouderschapsplan laten wij tevens bekrachtigen door de rechtbank.

Kindgesprek bij scheiding

Veel kinderen vinden het erg prettig als zij in het scheidingstraject van de ouders worden gehoord. Niet alleen ouders gaan scheiden; het hele gezin gaat uit elkaar. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de wens van ouders bieden wij tevens aan een laagdrempelig gesprekje met uw kind te voeren om hem/haar het gevoel te geven ook te zijn gehoord in de scheiding. Het kindgesprek bieden wij aan op aanbeveling van Stichting VillaPinedo.

Scheiden met kinderen, lees verder
gezag en voogdij

Er is bijna geen (echt)scheidingssituatie denkbaar waarin mediation geen optie is.

Mediation in de avonduren

Het kan zijn dat uw werksituatie veel te lijden heeft onder de (echt)scheiding of dat u zich overdag op uw kinderen wilt richten. Het is niet altijd mogelijk overdag vrij te nemen. Daarom zijn wij niet alleen tijdens de reguliere tijden geopend, maar kunt u bij ons ook in de avonduren voor een mediationgesprek terecht.

Maak een afspraak
scheiding en ontbinding

Kosten scheidingsmediation

U kunt bij ons kiezen voor het uurtarief. U betaalt dan ieder de helft daarvan. U kunt ook kiezen voor een vaste prijsafspraak voor het gehele mediationtraject. Zo weet u precies wat de kosten van uw scheiding zijn en komt u niet voor verrassingen te staan.

Sommige rechtsbijstandsverzekeraars vergoeden de bijstand van een mediator tijdens uw scheiding. Indien mediation onder de dekking van uw verzekering valt, staan wij u ook graag bij. U kunt uw rechtsbijstandsverzekering dan vragen uw zaak aan ons uit te besteden.

Kosten mediation bij scheidingVaste prijsafspraak mediation

Waarom kiezen voor Vullings advocatuur en mediation?

Wanneer u kiest voor AB advocaten bent u er zeker van dat u wordt begeleid door een goed opgeleide mediator die is aangesloten bij de Vereniging van Familierecht Advocaten en Mediators (vFAS). Wij werken met een erkende mediationovereenkomst van de vFAS en u krijgt van ieder gesprek een verslag. Doordat wij tevens werkzaam ben als advocaat, kunt u tijdens de begeleiding rekenen op gedegen juridisch advies, worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een overeenkomst (zoals een convenant en/of ouderschapsplan) en wordt de overeenkomst bekrachtigd door de rechtbank.

Renske Vullings

Mediation ook in andere situaties

Mediation wordt niet alleen bij scheidingssituaties aanbevolen ook bij andere familieaangelegenheden kan mediation een goede optie zijn. Lees meer over de mogelijkheden van mediation bij alimentatie en andere familiezaken.