Mediation bij familiezaken

Heeft u een familierechtelijk geschil met uw ex-partner en denkt u dat procederen de enige oplossing is? Neem mediation eens in overweging. Ook als u denkt dat uw probleem niet geschikt is voor mediation, is dit het proberen waard. Er is namelijk geen enkel geschil denkbaar dat zich niet leent voor bemiddeling. Een poging wagen via een mediator met elkaar in gesprek te raken, kan wellicht vele procedures voorkomen en kosten besparen. Kies voor mediation in familiezaken.

Wat is mediation

Heeft u een geschil of een onenigheid met uw ex-partner over bijvoorbeeld de alimentatie en kunt u hierover niet met elkaar praten? Een mediator kan uitkomst bieden. De mediator gaat in dit geval als bemiddelaar met u samen in gesprek. Deze manier van bemiddeling is vooral nuttig in het geval van verstoorde communicatie, angst voor escalatie of een gebrek aan vertrouwen. De mediator is in dit geval een onafhankelijke derde, die u en uw ex-partner helpt om tot een oplossing te komen.

Waarom mediation bij familiezaken?

Heeft u een familierechtelijk geschil met uw ex-partner en denkt u dat procederen de enige oplossing is? Neem mediation eens in overweging. Ook als u denkt dat uw probleem niet geschikt is voor mediation, is dit het proberen waard. Er is namelijk geen enkel geschil denkbaar dat zich niet leent voor bemiddeling. Een poging wagen via een mediator om met elkaar in gesprek te raken, kan wellicht vele procedures voorkomen en kosten besparen. Kies voor mediation in familiezaken.

Neem contact op
mediation

Wat doet een mediator bij familiezaken?

Ieder geschil dat zich tussen ex-partners voordoet, kan via mediation worden opgelost.

De mediator zal als onafhankelijke derde naar u luisteren, vragen stellen en u juridisch adviseren. De mediator geeft ieder van u de ruimte om uw eigen kant van het verhaal te vertellen en uw eigen standpunten toe te lichten. Wij kunnen u niet alleen vertellen wat volgens de wet wel of niet mogelijk is, maar wij zijn er ook in getraind de gemeenschappelijke belangen van beide ex-partners zichtbaar te maken.

Gespreksbegeleiding en juridisch advies

Door de gemeenschappelijke belangen in kaart te brengen en door toe te lichten wat de juridische (on)mogelijkheden zijn, is een oplossing vaak dichtbij. Indien u overeenstemming bereikt, worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een overeenkomst, zodat u elkaar kan verplichten de gemaakte afspraken na te leven. Veelal wordt de overeenkomst ook nog bekrachtigd door de rechtbank.

Mochten de bemiddelingsgesprekken toch niet de juiste oplossing bieden, dan heeft u er alles aan gedaan om het conflict in onderling overleg op te lossen en kunt u met ‘recht’ de weg naar de rechter bewandelen. De rechter zal bovendien vaak voorstellen dat u naar een mediator gaat. Indien u dat reeds heeft geprobeerd, bent u de rechter een stapje voor en is mediation in de procedure geen issue meer.

Wilt u meer weten over mediation bij familiezaken, neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op

Wel of geen mediation

De praktijk wijst uit dat het oplossen van relationele geschillen vrijwel altijd sneller en goedkoper verloopt met de hulp van een mediator. Dit komt doordat er in een mediationtraject rekening wordt gehouden met de belangen van zowel u als uw ex-partner en van de kinderen. Daarnaast heeft u een grote mate van vrijheid om samen afspraken te maken. Wanneer een rechter een besluit moet nemen, zijn er vaak alleen verliezers. Bovendien neemt procederen, met twee advocaten en een rechter, veel meer tijd in beslag en daarom is de prijs ook vaak veel hoger.

Lees meer over wel of geen mediation
alimentatie

Mediation voor alimentatie

Wilt u de alimentatie laten vast stellen of wijzigen? Dit kan door allebei een eigen advocaat in te huren en een gerechtelijke procedure te doorlopen. Maar u kunt ook samen afspraken maken met behulp van alimentatie mediation. Een professionele mediator voorziet u van betrouwbaar en onafhankelijk advies om de alimentatie in onderling overleg vast te stellen.

Meer over alimenatie mediation
alimentatie

Er zijn geen familiezaken situaties waarbij mediation geen oplossing is.

Mediation in de avonduren

Het kan zijn dat uw werksituatie veel te lijden heeft onder een familiegeschil of dat u zich overdag op andere zaken wilt richten. Het is niet altijd mogelijk overdag vrij te nemen. Daarom zijn wij niet alleen tijdens kantooruren geopend, maar kunt u bij ons ook ’s avonds terecht voor een mediationgesprek.

Maak een afspraak
Advocaten en mediators

Wat kost een mediator bij familiezaken?

Indien u er voor kiest ons als familiemediator in te schakelen, kunt u kiezen voor ons uurtarief. In mediation betaalt u dan de helft van dat tarief per persoon. Ook kunt u kiezen voor een vaste prijsafspraak voor het volledige traject. Op die manier bent u van te voren precies op de hoogte van de kosten en komt u niet voor verrassingen te staan.

Verschillende rechtsbijstandsverzekeraars vergoeden een mediatontraject tijdens een familiegeschil. Als mediation onder de dekking van uw verzekering valt, staan wij u ook graag bij. U kunt vragen of de rechtsbijstandsverzekering uw zaak aan ons uit wilt besteden.

Vaste prijsafspraak mediation
alimentatie

Waarom kiezen voor Vullings advocatuur en mediation?

Indien u kiest voor Ab advocaten kunt u er vanuit gaan dat u begeleid wordt door een goed getrainde en opgeleide mediator die aangesloten is bij de vFAS (Vereniging van Familierecht Advocaten en Mediators). Wij werken met de erkende mediationovereenkomsten van de vFAS en van ieder gesprek krijgt u een verslag. Doordat wij óók werkzaam ben als advocaat, ontvangt u als onderdeel van de begeleiding gedegen juridisch advies. Alle gemaakte afspraken worden beschreven in een overeenkomst en deze kunnen worden bekrachtigd door de rechtbank.

Renske Vullings

Mediation ook in andere situaties

Mediation is niet alleen geschikt voor familiesituaties maar is bijvoorbeeld ook bij een scheiding een goede optie. Lees meer over de mogelijkheden van mediation bij scheiding.