Ouderlijk gezag vader

Uitgangspunt is dat ouders gezamenlijk het gezag over hun kind dragen. Hoe krijgt u als vader het ouderlijk gezag over uw kind?

Voor het ouderlijk gezag van een vader is er een verschil tussen de situatie dat een kind is geboren van ouders die getrouwd zijn/ geregistreerd partnerschap hebben en een kind dat is geboren van ouders die niet gehuwd of geregistreerd partners zijn.

Wat is ouderlijk gezag?

Aan het ouderlijk gezag zijn rechten en plichten verbonden. Ouders die het gezag uitoefenen, moeten het kind opvoeden en verzorgen. Daarnaast bent u wettelijk vertegenwoordiger van uw kind. Ook draagt u de financiële verantwoordelijkheid over uw kind.

Ouderlijk gezag vader binnen huwelijk of geregistreerd partnerschap

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en heeft u met uw partner een kind? Dan hoeft u uw kind niet te erkennen en niet het gezag aan te vragen. De gehuwde of geregistreerde partners worden namelijk van rechtswege na de geboorte van het kind de juridische ouders. Bovendien hebben zij automatisch het gezamenlijk ouderlijk gezag over het kind. Dat is ook het geval als een kind voor het huwelijk of het geregistreerd partnerschap wordt geboren en het kind is erkend. Door de huwelijksvoltrekking krijgen de ouders automatisch het gezamenlijk gezag.

Na scheiding

Na een scheiding blijft u samen verantwoordelijk voor de kinderen. Het is van belang afspraken met elkaar te maken over de verdeling van de zorg over en de kosten van de kinderen. De afspraken kunnen worden neergelegd in een ouderschapsplan. Deze afspraken kunt u maken onder begeleiding van een deskundig mediator. Als u er samen niet aan uit komt, kan u uw geschil via een gespecialiseerde familierecht advocaat voorleggen aan de rechter.

Meer over scheidingMeer over mediation

Ouderlijk gezag vader binnen relatie of na verbreking relatie

Bent u niet getrouwd of is er geen geregistreerd partnerschap? In dat geval is alleen de moeder waaruit het kind wordt geboren de juridisch ouder en heeft de moeder alleen het ouderlijk gezag over het kind. De vader moet in dat geval eerst het kind erkennen.

Hoe erken ik mijn kind?

Na erkenning

Na erkenning kunt u samen met de moeder via het digitaal loket van de rechtspraak het gezamenlijk ouderlijk gezag aanvragen over uw kind. De moeder moet dus instemmen met de aanvraag tot gezamenlijk ouderlijk gezag. Na beoordeling van de voorwaarden wordt er een aantekening in het Centraal Gezagsregister gemaakt. Vanaf dat moment draagt u gezamenlijk het ouderlijk gezag over uw kind. Op deze wijze het gezamenlijk ouderlijk gezag aanvragen kost niets.

Meer over ouderlijk gezag aanvragenMeer over kinderalimentatie

Geen toestemming van de moeder

Als de moeder geen toestemming voor het gezamenlijk gezag geeft, kan het gezamenlijk gezag niet via het digitaal loket van de rechtspraak geregeld worden. Als u als vader toch het ouderlijk gezag over uw kind wilt, moet er een verzoek daartoe worden ingediend bij de rechtbank. De rechter kan namelijk het gezamenlijk ouderlijk gezag vaststellen. Dit verzoek moet via een advocaat worden ingediend.

Uitgangspunt is het gezamenlijk gezag van ouders. Alleen in uitzonderlijke situaties wordt het gezamenlijk gezag niet toegekend.

Renske VullingsMeer over gezag

Kosten procedure ouderlijk gezag vader

Wij houden van openheid en helderheid; kwaliteit voor een betere prijs. U heeft bij ons de mogelijkheid om uw dossier op basis van een vaste prijsafspraak te laten behandelen. Door te kiezen voor een vaste prijs voor de behandeling van uw zaak, weet u op voorhand met welke kosten u rekening moet houden. U kunt uiteraard ook kiezen voor ons scherpe uurtarief.

Vaste prijs gezagUurtarief

Advocaat ouderlijk gezag

Wij hebben de kennis, ervaring en bevoegdheid om het ouderlijk gezag voor een vader aan te vragen. U vindt bij AB advocaten gespecialiseerde, ervaren en oprecht betrokken advocaten en mediators.

Neem contact opRenske Vullings

Meer over omgangsregeling

In de wet staat dat ieder kind recht heeft op omgang met zijn of haar ouders. Voor het recht op omgang als vader met je kind is het niet noodzakelijk om over het ouderlijk gezag te beschikken.

Ouders spreken samen de omgangsregeling af. Als dat niet mogelijk is, kan de omgangsregeling door de rechter worden bepaald. Een vastgestelde omgangsregeling moet worden nagekomen.

Meer over recht op omgang vaderNaar Stappenplan bij stopzetten omgang

Uitgangspunt is het gezamenlijk gezag van ouders over hun kind. Een vader heeft recht op ouderlijk gezag over zijn kind.