Gezag aanvragen kosten

U wilt het ouderlijk gezag aanvragen? En vraagt u zich af wat de kosten zijn voor het aanvragen van gezag over kind? Op deze pagina geef ik u meer informatie over de procedurekosten gezag kind.

Uitgangspunt is dat ouders gezamenlijk het gezag over hun kind dragen. Om het gezag te krijgen, is er een verschil tussen de situatie dat een kind is geboren van ouders die getrouwd zijn of geregistreerd partnerschap hebben en een kind dat is geboren van ouders die niet gehuwd of geregistreerd partners zijn.

Binnen huwelijk of geregistreerd partnerschap

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en heeft u met uw partner een kind? Dan hoeft u uw kind niet te erkennen en niet het gezag aan te vragen. De gehuwde of geregistreerde partners worden automatisch na de geboorte van het kind de juridische ouders. Bovendien hebben de ouders automatisch het gezamenlijk ouderlijk gezag over het kind. Dat is ook het geval als een kind voor het huwelijk of het geregistreerd partnerschap wordt geboren en het kind is erkend. Door de huwelijksvoltrekking krijgen de ouders automatisch het gezamenlijk gezag.

Na scheiding

Na een scheiding blijft u samen verantwoordelijk voor de kinderen. Het is van belang afspraken met elkaar te maken over de verdeling van de zorg over en de kosten van de kinderen. De afspraken kunnen worden neergelegd in een ouderschapsplan. Deze afspraken kunt u maken onder begeleiding van een deskundig mediator. Als u er samen niet aan uit komt, kan u uw geschil via een gespecialiseerde familierecht advocaat voorleggen aan de rechter.

Meer over mediationMeer over scheiding

Relatie of na verbreking relatie

Bent u niet getrouwd of is er geen geregistreerd partnerschap? In dat geval wordt alleen de moeder waaruit het kind wordt geboren de juridisch ouder. De moeder heeft ook alleen het ouderlijk gezag over het kind. De vader moet in dat geval eerst het kind erkennen.

Na erkenning

Na erkenning kunt u samen met uw partner via het digitaal loket van de rechtspraak het gezamenlijk ouderlijk gezag aanvragen over uw kind. Uw partner moet dus instemmen met de aanvraag tot gezamenlijk ouderlijk gezag. Na beoordeling van de voorwaarden wordt er een aantekening in het Centraal Gezagsregister gemaakt. Vanaf dat moment draagt u gezamenlijk het gezag over uw kind. Op deze wijze het gezamenlijk ouderlijk gezag aanvragen kost niets.

Hoe erken ik mijn kind? Ouderlijk gezag aanvragen

Procedure ouderlijk gezag aanvragen

Als de moeder geen toestemming tot gezamenlijk gezag geeft, dan kan het gezamenlijk gezag niet via het digitaal loket van de rechtspraak geregeld worden. Als u toch het gezag over uw kind wilt, moet daarvoor een verzoek worden ingediend bij de rechtbank. De rechter kan namelijk het gezamenlijk ouderlijk gezag vaststellen. Dit verzoek moet via een advocaat worden ingediend.

Uitgangspunt van de wet is het gezamenlijk gezag van ouders. Alleen in uitzonderlijke situaties wordt het gezamenlijk gezag niet toegekend. Neem contact op met één van onze gespecialiseerde familierecht advocaten om de procedure tot het ouderlijk gezag aanvragen te bespreken.

Renske VullingsNeem contact op

Kosten gezag kind aanvragen

Wat zijn de advocaat kosten bij gezag kind aanvragen?

Vaste prijs

U heeft bij Vullings advocatuur en mediation de mogelijkheid om uw dossier op basis van een vaste prijsafspraak te laten behandelen. Ik houd namelijk van openheid en helderheid; kwaliteit voor een betere prijs. Door te kiezen voor een vaste prijs voor de behandeling van uw zaak heeft u meer grip op uw kosten.

Uurtarief

U mag uiteraard ook kiezen voor mijn uurtarief. Bij Vullings advocatuur en mediation treft u een gespecialiseerde advocaat en mediator voor een betaalbaar uurtarief.

Vaste prijsafspraak gezagUurtarief
Advocaten en mediators

Erkenning, omgangsregeling en alimentatie

Een procedure bij de rechtbank beperkt zich vaak niet tot het gezag. Ook de erkenning,  een omgangsregeling en kinderalimentatie kunnen aan bod komen in dezelfde procedure. Ik beschik over de deskundigheid en ervaring om u in al deze kwesties bij te staan. Heeft u vragen over mijn tarief in dit soort gecombineerde procedures? Neem contact met mij op.

Meer over erkenningMeer over kinderalimentatie

Met gezamenlijk ouderlijk gezag bent u samen de wettelijk vertegenwoordiger van uw kind en samen verantwoordelijk voor diens opvoeding en verzorging.