Afstamming

Afstamming is de biologische verwantschap en juridische relatie tussen een kind en de ouders. In de wet is er een onderscheid tussen de verwekker of biologische ouder en de juridisch ouder.

Het afstammingsrecht regelt wie de juridisch ouder van een kind is of kan worden.

Het verschil tussen biologisch ouder en juridisch ouder

De vader en moeder van wie het DNA in het kind zit, worden aangemerkt als de biologische ouders. De juridische ouders zijn de ouders die geregistreerd zijn als ouders van het kind. Het afstammingsrecht regelt wie de juridische ouder van een kind is.

Juridisch ouderschap tijdens of na een huwelijk

De moeder uit wie het kind wordt geboren is de juridisch ouder van het kind. Als het kind tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren, dan is de echtgenoot van de moeder automatisch de juridisch vader van het kind. Na een scheiding blijven beide ouders de juridische ouders van het kind.

Meer over scheidingRecht op omgang

Erkenning kind

Wordt een kind buiten een huwelijk of een geregistreerd partnerschap geboren, dan heeft het kind juridisch gezien nog geen vader. De verwekker of biologisch ouder dient het kind te erkennen om juridisch ouder te worden. Daarvoor is toestemming van de moeder nodig. Erkenning van een kind is mogelijk via de gemeente.

Geen toestemming van de moeder

Als de moeder deze toestemming niet geeft, dan kan aan de rechter vervangende toestemming tot erkenning worden gevraagd. Bij twijfels of de man daadwerkelijk de verwekker is, kan via de rechter de verplichting worden opgelegd om aan verwantschapsonderzoek (DNA-onderzoek) mee te werken.

Meer over erkenning kind zonder toestemming moeder

Erkenning door een derde

Het is ook mogelijk dat een derde, zoals de nieuwe partner van de moeder, het kind erkent. Deze persoon wordt dan de juridisch ouder van het kind, zonder biologisch ouder te zijn.

Hoe erken ik mijn kind? Ouderlijk gezag aanvragen

Gerechtelijke vaststelling vaderschap

Wanneer de vader een kind niet wil erkennen, dan kan de rechter in bepaalde gevallen het vaderschap van de man vaststellen. Dit wordt de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap genoemd.

Gerechtelijke vaststelling vaderschap is alleen mogelijk ten aanzien van de biologische vader (de verwekker). Bij twijfels of de man daadwerkelijk de verwekker is, kan via de rechter de verplichting worden opgelegd om aan verwantschapsonderzoek (DNA-onderzoek) mee te werken.

Meer over gerechtelijke vaststelling vaderschapNeem contact op

Gezag

Na erkenning heeft de juridisch ouder niet automatisch ook het gezag over een kind. Het gezag dient, als een kind buiten huwelijk of geregistreerd partnerschap is geboren, afzonderlijk te worden geregeld door de ouders.

Hoe kan ik gezag aanvragen? Meer over gezag en voogdij

Omgang

Een juridisch ouder heeft het recht op omgang met het kind. Een omgangsregeling tussen een ouder en het kind bepalen de ouders in onderling overleg. Als het niet mogelijk is om samen afspraken te maken, kan aan de rechter verzocht worden een omgangsregeling te bepalen. Een omgangsregeling moet worden nagekomen.

Meer over omgangStappenplan na stopzetten omgang
omgangsregeling

Vernietiging van het juridisch ouderschap

Als het kind tijdens het huwelijk wordt geboren, dan is de echtgenoot van de moeder automatisch de juridisch vader van het kind. Stel dat de echtgenoot niet de verwekker van het kind is, dan is er de mogelijkheid om aan de rechter ontkenning van het vaderschap te verzoeken. De enige grond voor ontkenning van het vaderschap is het feit dat de man niet de biologische vader is van het kind.

Het is ook mogelijk de erkenning van een kind te vernietigen als achteraf blijkt dat de man niet de verwekker van het kind is.

Neem contact opRenske Vullings

Gespecialiseerde advocaat afstamming

Zaken omtrent afstamming kunnen juridisch complex zijn en gevoelig liggen. In dit soort zaken is het van belang dat u bij wordt gestaan door een gespecialiseerde advocaat met oog voor de emotionele kant.

U bent bij ons aan het juiste adres voor bijstand door een gespecialiseerde advocaat in een zaak omtrent afstamming, zoals:

  • vervangende toestemming tot erkenning van een kind
  • verplichting tot een verwantschapstest (DNA-onderzoek)
  • vernietiging van de erkenning
  • gerechtelijke vaststelling ouderschap
  • ontkenning van het vaderschap
  • minderjarige moeder of minderjarige vader.
Renske VullingsNeem contact op

Kosten advocaat erkenning

Wij houden van openheid en helderheid; kwaliteit voor een betere prijs. U heeft bij ons de mogelijkheid om uw dossier op basis van een vaste prijsafspraak te laten behandelen. Door te kiezen voor een vaste prijs voor de behandeling van uw zaak, weet u op voorhand met welke kosten u rekening moet houden. U kunt uiteraard ook kiezen voor ons scherpe uurtarief.

Vaste prijsafspraak afstammingUurtarief

Mediation afstamming

Veel zaken omtrent afstamming of erkenning zijn ook goed op te lossen onder begeleiding van een mediator. Hiermee kunt u een strijd over uw kind vermijden en samen tot een oplossing komen waarbij het belang van uw kind centraal staat.

Meer over mediationKosten ouderschapsplan
Advocaat

"Ieder familiegeschil vraagt om een persoonlijke aanpak."