Kinderalimentatie

Gaat u scheiden of uit elkaar en heeft u kinderen? Dan blijft u als ouders samen verantwoordelijk voor de verdeling van de kosten voor de verzorging en opvoeding van uw kinderen. Kinderalimentatie is het bedrag dat u als ouder aan uw ex-partner betaalt om bij te dragen in deze kosten. U kunt samen afspraken maken over de verdeling van de kosten van de kinderen en deze afspraken in een ouderschapsplan zetten. Of u kunt de kinderalimentatie laten vaststellen door de rechter.

De hoogte van de kinderalimentatie in overleg

U kunt samen afspreken op welke wijze u de kosten van de kinderen wilt verdelen. U schat dan samen de kosten van de kinderen en spreekt samen af op welke manier in deze kosten wordt voorzien. Dit kan in de vorm van kinderalimentatie of door gebruik te maken van een bankrekening voor het kind waar ieder een bedrag op stort en de kosten van worden voldaan (een kinderrekening) of u spreekt af welke ouder bepaalde kosten (zoals kleding, schoolkosten of contributie voor een sport) betaalt. De afspraken wordt vastgelegd in een ouderschapsplan. Het ouderschapsplan moet, in het geval van een echtscheiding, of mag, in geval van verbreking van de relatie, worden voorgelegd aan de rechter. De rechter beoordeelt of de gemaakte afspraken redelijk en niet in strijd met de wet zijn.

Wilt u in overleg met elkaar afspraken maken over de verdeling van de kosten van de kinderen? Dan is alimentatie mediation wellicht een goede oplossing. Wij gaan dan met u in gesprek om samen tot afspraken te komen. U kunt er ook voor kiezen om een van ons als advocaat in te schakelen om u bij te staan in een overleg met uw ex-partner.

Meer over alimentatie mediation Renske Vullings

Als het niet lukt om samen afspraken te maken, dan stelt de rechter een bedrag aan kinderalimentatie vast.

Gespecialiseerde advocaat

Wij hebben de benodigde kennis en ervaring om u bij te staan in een procedure omtrent alimentatie.

Wij beschikken over een professioneel rekenprogramma waarmee wij de hoogte van de kinderalimentatie nauwkeurig kunnen berekenen. Daarnaast zijn wij op de hoogte van de actuele regelgeving en rechterlijke uitspraken op het gebied van kinderalimentatie.

Neem contact met mij op
alimentatie

Hoe wordt kinderalimentatie door de rechter berekend?

Een rechter stelt de hoogte van de kinderalimentatie vast met behulp van drie stappen:

 1. Berekenen van de behoefte van het kind
  Bij het berekenen van de behoefte van het kind stelt de rechter vast wat het kind financieel nodig heeft. Hierbij gaat de rechter uit van het gezamenlijke inkomen van de ouders tijdens het huwelijk of de relatie en maakt de rechter gebruik van tabellen die door het Nibud zijn opgesteld. Dit met als doel om kinderen financieel niet slechter af te laten zijn door de scheiding van hun ouders.
 2. Vaststellen van de draagkracht van de ouders
  Hoeveel kunnen beide ouders vanuit hun huidige inkomen bijdragen in de kosten van de kinderen? De rechter berekent door gebruik te maken van landelijke richtlijnen, genaamd de tremanormen, de draagkracht van beide ouders. Hierbij wordt gekeken naar het (bruto) inkomen van de ouders en de (noodzakelijke) uitgaven.
 3. Bepalen van het bedrag aan kinderalimentatie
  De rechter vergelijkt de draagkracht van de ouders met elkaar en stelt naar rato vast met welk bedrag iedere ouder kan bijdragen in de kosten van de kinderen. Bij het vaststellen van het bedrag aan kinderalimentatie houdt de rechter ook rekening met de omgangsregeling en de daaruit voortkomende kosten die voor de kinderen worden gemaakt. Het bedrag onderaan de streep is het bedrag aan kinderalimentatie.

Welke kosten vallen onder kinderalimentatie?

Duur van kinderalimentatie

De alimentatieplicht geldt tot het kind 21 jaar is. Als kinderen met een leeftijd tussen 18 en 21 jaar werken of op een andere wijze (deels) in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, dan kan dit invloed hebben op de hoogte van het bedrag aan kinderalimentatie. In dat geval kunt u in overleg met uw meerderjarig kind of via de rechter tot wijziging van de kinderalimentatie komen.

Alimentatie jongmeerderjarigen

Kinderen tussen 18 en 21 jaar worden ook wel “jongmeerderjarigen” genoemd. Voor het vaststellen van alimentatie voor een jongmeerderjarige, gelden andere regels dan voor de alimentatie voor minderjarige kinderen. Bovendien kunnen ouders niet onderling beslissingen nemen over de alimentatie voor een jongmeerderjarige, zonder die daarbij te betrekken. Jongmeerderjarige kinderen zijn door hun meerderjarigheid namelijk bevoegd geworden daarover zelf te beslissen.

Lees meer over alimentatie jongmeerderjarigen

Wettelijke indexering

De alimentatiebedragen worden jaarlijks aangepast aan de loonstijgingen. Dit wordt het indexeren van alimentatie genoemd. De hoogte van de indexering wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. Deze jaarlijkse verhoging van de alimentatie betreft een wettelijk vereiste. In onze blogs houden wij u op de hoogte van de indexeringspercentages.

Indien er sprake is van een betalingsachterstand kan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) worden ingeschakeld en de alimentatie voor u innen.

Meer over indexering alimentatie
alimentatie

Wijzigen van kinderalimentatie?

Indien er sprake is van een wijziging van omstandigheden kan de kinderalimentatie tussentijds worden gewijzigd. De volgende situaties kunnen onder meer een reden opleveren om de kinderalimentatie te verlagen:

 • verliezen van baan
 • een hoger inkomen
 • krijgen van een nieuw kind
 • uw kind van 18 jaar of ouder heeft zelf inkomen (zoals inkomen uit loon, een uitkering of studiefinanciering)
 • wijziging partneralimentatie

De kinderalimentatie kan alleen in onderling overleg of via de rechter worden gewijzigd. Het is niet toegestaan de kinderalimentatie zonder toestemming van uw ex-partner (of het meerderjarig kind) te wijzigen of te beëindigen.

Meer over partneralimentatie

Herberekening kinderalimentatie

Wilt u uw kinderalimentatie door ons laten herberekenen om te weten of die nog wel up-to-date is? Indien u inkomen uit arbeid in loondienst heeft, maken wij een herberekening en geven wij u ten aanzien daarvan advies voor een vast bedrag van slechts € 250,00 (exclusief btw).

Neem contact op!
Advocaten en mediators

Kosten advocaat kinderalimentatie

U kunt bij AB advocaten kiezen voor een vast uurtarief of een vaste prijsafspraak. Bij de vaste prijsafspraak weet u bij de start van uw zaak waar u financieel aan toe bent. Een selectief aantal zaken behandel ik op pro Deo rechtsbijstand (door de overheid gefinancierde rechtsbijstand). Meer informatie over rechtsbijstand op toevoeging treft u hier.

Meer informatie de vaste prijsafspraak Meer informatie over mijn uurtarief

Wellicht kunt u uw familiegeschil over alimentatie ook onder begeleiding van een mediator oplossen? Neem mediation eens in overweging. Ook als u denkt dat uw probleem niet geschikt is voor mediation, is dit het proberen waard. Er is namelijk geen enkel geschil denkbaar dat zich niet leent voor bemiddeling. Een poging wagen via een mediator met elkaar in gesprek te raken, kan wellicht vele procedures voorkomen en kosten besparen.

Meer over alimentatie mediationRenske Vullings

"Een goede berekening van de kinderalimentatie geeft u inzicht en duidelijkheid over de verdeling van de kosten van de kinderen na scheiding."