Jongmeerderjarigen

Kinderen tussen 18 en 21 jaar worden ook wel “jongmeerderjarigen” genoemd. Voor het vaststellen van alimentatie voor een jongmeerderjarige, gelden andere regels dan voor de alimentatie voor minderjarige kinderen. Bovendien kunnen ouders niet onderling beslissingen nemen over de alimentatie voor een jongmeerderjarige, zonder die daarbij te betrekken. Jongmeerderjarige kinderen zijn door hun meerderjarigheid namelijk bevoegd geworden daarover zelf te beslissen.

Behoefte jongmeerderjarige

Wanneer alimentatie voor een jongmeerderjarige moet worden vastgesteld, moet eerst worden gekeken naar wat die jongmeerderjarige nodig heeft om zijn kosten van te kunnen voldoen, ook wel de “behoefte” genoemd. Voor jongmeerderjarigen bestaan geen standaardtabellen voor het bepalen van hun behoefte, zoals die er voor minderjarige kinderen zijn (tabellen van het NIBUD). Als een jongmeerderjarige studeert, wordt in de praktijk vaak aansluiting gezocht bij de normen voor studiefinanciering. Ook wordt gekeken naar welk deel van de kosten door een jongmeerderjarige zelf kan worden betaald, bijvoorbeeld met salaris uit een (bij)baan of door de jongmeerderjarige te ontvangen studiefinanciering en toeslagen.

Hoogte alimentatie jongmeerderjarige

Als bekend is wat een jongmeerderjarige nodig heeft om in zijn kosten te voorzien, dient te worden bekeken wat beide ouders daarin kunnen bijdragen. Dat kan door hun draagkracht te berekenen op basis van de algemene alimentatieregels die ook voor het berekenen van de alimentatie voor minderjarige kinderen gelden. Het staat ouders en minderjarige kinderen uiteraard ook vrij andere uitgangspunten te nemen voor het vaststellen van wat de ouders kunnen betalen, als zij het daarover eens zijn.

contact advocaat

Matiging alimentatie jongmeerderjarige

De alimentatie die voor een minderjarige is vastgesteld, blijft in principe gelden totdat de jongmeerderjarige 21 jaar wordt. In de tussentijd kan er echter veel veranderen, waardoor die alimentatie niet meer aansluit bij de werkelijke financiële situatie van een jongmeerderjarige. In de wet is daarom de mogelijkheid opgenomen om de alimentatie te matigen, als de jongmeerderjarige in zijn of haar eigen levensonderhoud kan voorzien. Andere redenen voor de rechter om de onderhoudsplicht van ouders te matigen zijn:

  • het kind neemt zijn of haar studie niet serieus;
  • de studiekeuze is niet reëel;
  • het kind misdraagt zich zo dat een bijdrage in het levensonderhoud moreel niet van de ouders kan worden gevergd.

Het kind moet het wel erg bont maken wil het verzoek om op één van deze gronden de onderhoudsplicht te matigen of te staken, succesvol zijn.

Wijzigen van alimentatie jongmeerderjarige

Ook wijzigingen in de omstandigheden, zoals de financiële situatie van de ouders, kunnen redenen zijn om de alimentatie voor een jongmeerderjarige tussentijds te wijzigen. U kunt daarbij denken aan:

  • verliezen van baan;
  • een lager of een hoger inkomen;
  • het krijgen van een nieuw kind.

De kinderalimentatie kan alleen in onderling overleg of via de rechter worden gewijzigd. Het is niet toegestaan de kinderalimentatie zonder toestemming van het jongmeerderjarige kind te wijzigen of te beëindigen.

Meer over kinderalimentatieNeem contact op
alimentatie

Handelingsbekwaam

Aangezien jongmeerderjarigen volwassen zijn en daarmee volgens de wet handelingsbekwaam, moeten de ouders de afspraken over (wijziging van de) alimentatie met de jongmeerderjarige zelf maken. Dat betekent ook dat als ouders en een jongmeerderjarige er samen niet uitkomen, zij in een procedure bij de rechtbank tegen elkaar kunnen komen te staan. Dat wordt door veel ouders en kinderen als zeer onprettig ervaren. Wij hebben daar oog voor en begeleid ouders en jongmeerderjarige kinderen bij het maken van onderlinge afspraken, om zoveel mogelijk een procedure te voorkomen.

Mediation bij alimentatie

Wettelijke indexering

De alimentatiebedragen worden jaarlijks aangepast aan de loonstijgingen. Dit wordt het “indexeren” van alimentatie genoemd. De hoogte van de indexering wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. Deze jaarlijkse verhoging van de alimentatie betreft een wettelijk vereiste. In onze blogs houden wij u op de hoogte van de indexeringspercentages en met behulp van mijn handige indexeringstool berekent u zelf eenvoudig wat het nieuwe bedrag aan alimentatie wordt.

Meer over indexering alimentatieIndexeringstool
alimentatie

Herberekening jongmeerderjarigen alimentatie

Wilt u de alimentatie laten herberekenen om te weten of die nog wel up-to-date is? Wij helpen u graag. Indien u inkomen uit arbeid in loondienst heeft, maken wij een herberekening en geven wij u ten aanzien daarvan advies voor een vast bedrag van slechts € 250,00 (exclusief btw).

U kunt ook kiezen voor ons uurtarief.

Neem contact op voor een herberekeningVaste prijsafspraak

"Een goede berekening van de kinderalimentatie geeft u inzicht en duidelijkheid over de verdeling van de kosten van de kinderen na scheiding."