Privacy Statement Vullings advocatuur en mediation

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en onze cliënten. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld en garanderen een zorgvuldige en discrete omgang. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vullings advocatuur en mediation verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt:

  • voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres;
  • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt op onze website, in correspondentie en telefonisch;
  • locatiegegevens;
  • gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat type.

Waarom we gegevens nodig hebben

Vullings advocatuur en mediation verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • uitvoering van de overeenkomst van opdracht met u;
  • op basis van een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld het verwerken van gegevens die nodig zijn om aan de administratieverplichting te voldoen;
  • het verstrekken van informatie over onze diensten en beantwoorden van uw vragen.

Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en waarvoor deze strikt noodzakelijk zijn.

Hoe lang we gegevens bewaren

Vullings advocatuur en mediation zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: zeven jaar in geval van administratieve verplichtingen en vijf jaar in de overige gevallen.

Delen met anderen

Vullings advocatuur en mediation verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst, zodat eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens wordt gegarandeerd. Vullings advocatuur en mediation blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze worden geregistreerd en gebruik voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Vullings advocatuur en mediation maakt gebruik van Google Analytics. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected] of ons postadres Kerkenbos 1037 Unit 2.10, 6546 BB Nijmegen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Wij vragen u tevens om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Vullings advocatuur en mediation zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Vullings advocatuur en mediation neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via [email protected]. Vullings advocatuur en mediation heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
  • zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens;
  • de beveiliging is op een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, noodzakelijk en redelijk is.

Afsluiting

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken. Vullings advocatuur en mediation heeft geen invloed op de wijze waarop deze platforms met u persoonsgegevens omgaan en draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

Vullings advocatuur en mediation behoudt zich het recht voor de privacy verklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. De meest recente versie van de privacyverklaring is van toepassing.