Wijzigingen kinderalimentatie 2015

Wijzigingen kinderalimentatie 2015

Als gevolg van een wetswijziging vinden er met ingang van 1 januari 2015 enkele ingrijpende wijzigingen plaats ten aanzien van de berekening van de kinderalimentatie. Hieronder leest u welke wijzigingen kinderalimentatie dat zijn en welke gevolgen dit eventueel voor u – indien u kinderalimentatie betaalt of ontvangt – kan hebben.

Wet hervorming kindregelingen

Per 1 januari 2015 treedt de Wet hervorming kindregelingen (WHK) in werking. Door de invoering van deze wet wordt het aantal kinderregelingen teruggebracht. In 2014 waren en nog 11 kinderregelingen en in 2015 zullen er nog maar 4 overblijven. Doel van deze wet is dat het aantal wettelijke regelingen wordt verminderd alsmede dat ouders worden gestimuleerd betaald werk te verrichten. Dit heeft tot gevolg dat de alleenstaande oudertoeslag in de bijstand, de alleenstaande ouderkorting en het fiscaal voordeel bij het betalen van kinderalimentatie vervallen. Door deze nieuwe wet wordt het kindgebonden budget verhoogd. Daarnaast wordt de zogeheten ‘alleenstaande ouderkop’ ingevoerd, een geheel nieuwe bepaling.

Kinderalimentatie en draagkracht

Gevolgen voor ouders die kinderalimentatie betalen

Als gevolg van de WHK ontvangt een alimentatieplichtige met ingang van 1 januari 2015 geen fiscaal voordeel meer voor de betaalde kinderalimentatie. Tot 2014 ontving een alimentatieplichtige een forfaitair fiscaal voordeel (variërend tussen de € 40,- en € 50,- per maand per kind) indien hij/zij meer dan € 139,= per kind per maand kinderalimentatie betaalde. Dat is niet meer het geval. Ouders die na 1 januari 2015 kinderalimentatie betalen, hebben geen fiscaal voordeel meer.

Opnieuw berekenen alimentatie

Gevolgen voor ouders die kinderalimentatie ontvangen

De invoering van de WHK kan gevolgen hebben voor de (huwelijksgerelateerde) behoefte van de kinderen. Met ingang van 1 januari 2015 wordt de aanvullende alleenstaande ouderkorting afgeschaft. Teneinde dit verlies (deels) te compenseren wordt door de WHK gerealiseerd dat sommige groepen alleenstaande ouders aanspraak kunnen maken op een verhoging van het kindgebonden budget met de zogenaamde ‘alleenstaande ouderkop’. Deze verhoging bedraagt maximaal 3.050 euro per jaar en is onder meer afhankelijk van het inkomen van de alleenstaande ouder.

De Expertgroep Alimentatienormen – bestaande uit familierechters die zich bezighouden met alimentatiezaken – heeft de aanbeveling gedaan om een eventuele alleenstaande ouderkop, net als het kindgebonden budget, in mindering te brengen op de behoefte van het kind. Daardoor kan de situatie ontstaan dat al volledig in de behoefte van de kinderen wordt voorzien middels het kindgebonden budget en er geen aandeel overblijft waarin de ouders moeten voorzien. In dat geval kan er in sommige gevallen geen reden meer bestaan om kinderalimentatie te ontvangen of kan het tot gevolg hebben dat de te ontvangen kinderalimentatie daalt. Op dit moment is nog niet duidelijk of alle familierechters dit advies van de Expertgroep Alimentatienormen ook gaan overnemen. Zodra hieromtrent meer duidelijkheid bestaat, zullen wij u nader informeren.

Ons advies

Indien u in 2014 kinderalimentatie betaalt, is het van belang na te gaan of deze bijdrage ook na 1 januari 2015 nog steeds betaald kan worden. Ook kan het van belang zijn om te onderzoeken of de behoefte van de kinderen is afgenomen door de invoering van de ‘alleenstaande ouderkop’. Beiden aspecten zijn van invloed op de berekening van kinderalimentatie.

Indien u wilt weten of uw kinderalimentatie in 2015 voldoet aan de nieuwe Alimentatierichtlijnen mag u geheel vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor. Wij zullen u in dat geval adviseren of een herberekening van de kinderalimentatie in uw situatie zinvol is. Voor dit eerste advies zullen geen kosten in rekening worden gebracht. Indien wij u adviseren om de alimentatie opnieuw te laten berekenen, kunt u de alimentatie met tussenkomst van de rechtbank opnieuw laten vaststellen of u kunt u trachten om in onderling overleg met uw ex-partner tot een nieuwe bijdrage te komen. In beide situaties zijn wij u graag van dienst.

Voor meer informatie of een afspraak kunt u tijdens kantooruren bellen naar het nummer: 076-20 300 10. ’s Avonds en in het weekend kunt u ons bereiken door een e-mail te sturen naar info@v-advocaten.nl (ook buiten kantoortijden wordt de e-mail regelmatig gecontroleerd) of vul het contactformulier in op onze website www.v-advocaten.nl.

Contact

mr. R.A.H. (Renske) Vullings
Dit artikel is geschreven door:
mr. R.A.H. (Renske) Vullings