Welke conflicten oplossen met mediation?

Welke conflicten oplossen met mediation?

Welke conflicten oplossen met mediation? Veel echtgenoten kiezen voor mediation als zij gaan scheiden. Als er een conflict na de echtscheiding ontstaat, wordt echter niet altijd aan mediation gedacht. Dat is jammer, want er is geen geschil denkbaar dat niet via mediation kan worden opgelost. Dat geldt vooral voor conflicten in familiezaken.

Vier goede redenen voor mediation

Conflicten oplossen met mediation

Welke conflicten oplossen met mediation? Ik zal hieronder een opsomming geven van de geschilpunten die zeker geschikt zijn voor oplossing via mediation.

Meer over mediation

Herziening ouderschapsplan

Ouders zullen met enige regelmaat moeten evalueren of de afspraken in het ouderschapsplan nog passen bij de omstandigheden. Veranderingen in de situatie kunnen er namelijk toe leiden dat de eerder gemaakte afspraken moeten worden aangepast. Zo kan het zijn dat de regelingen uit het ouderschapsplan niet meer passend zijn, omdat:

  • de kinderen ouder worden en bepaalde afspraken niet meer bij hun leeftijd passen;
  • de kinderen inmiddels naar de basisschool of het voortgezet onderwijs gaan;
  • de kinderen of de ouders andere behoeftes hebben gekregen;
  • één van de ouders is verhuisd/wilt gaan verhuizen.

Als het u en uw ex-partner niet lukt overeenstemming te bereiken over het herzien van de afspraken in het ouderschapsplan, kunt u hierover nader in gesprek onder begeleiding van één van onze mediators. Die begeleidt u in uw zoektocht naar de onderliggende belangen en een oplossing die zoveel mogelijk aan die belangen tegemoet komt.

Kosten ouderschapsplan

Alimentatie

Indien er sprake is van een wijziging van omstandigheden kan de kinder- en/of partneralimentatie tussentijds worden gewijzigd. De volgende situaties kunnen onder meer een reden voor het wijzigen van alimentatie zijn:

  • verlies van uw baan
  • een hoger inkomen aan uw zijde of van uw ex-partner
  • krijgen van een nieuw kind
  • trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan met een nieuwe partner waardoor u onderhoudsplichtig wordt voor inwonende stiefkinderen
  • schuldhulpverlening of wettelijke schuldsanering

Ook overleg over de vaststelling of wijziging van alimentatie kan via mediation. Onze mediators begeleiden u niet alleen in de communicatie en het komen tot afspraken, maar kunnen desgewenst ook een alimentatieberekening maken en de afspraken door de rechter laten bekrachtigen.

Meer over alimentatie

Omgangsregeling

Hebben u en uw ex-partner nooit duidelijke afspraken over de omgang gemaakt en op papier gezet of zijn de omstandigheden veranderd, waardoor de omgangsregeling moet worden aangepast en lukt het u en uw ex-partner niet om het daarover eens te worden? Ook dan is mediation een goede manier om tot geschiloplossing te komen. Naast begeleiding in het maken van de afspraken, kunnen onze mediators de afspraken in een (aanvullend) ouderschapsplan voor u vastleggen en desgewenst door de rechter laten bekrachtigen.

Meer over omgang

Nakoming convenant

In beginsel dienen afspraken die zijn vastgelegd in een convenant, te worden nageleefd. Er kunnen zich echter onvoorziene omstandigheden voordoen, of andere redenen zijn, die maken dat het lastig wordt om de afspraken uit het convenant na te leven. Ook in die situatie is het aan te raden onder begeleiding van een mediator met elkaar te proberen tot een oplossing te komen. Het afdwingen van afspraken uit het convenant via de rechter of een deurwaarder leidt immers tot kosten en vaak tot verharding van de verhoudingen.

Kosten convenant

Ouderlijk gezag

Wilt uw ex geen toestemming geven voor het gezamenlijk gezag, of hebben u en uw ex-partner een geschil over de uitoefening van het gezamenlijke gezag? Ook in dat geval is het belangrijk dat u tracht in onderling overleg tot een oplossing te komen. Als het u niet lukt er samen uit te komen, is mediation de beste en goedkoopste weg om te bewandelen.

Ouderlijk gezag aanvragen

Geschil met jeugdbeschermer

Tijdens een ondertoezichtstelling zult u zich moeten schikken naar de adviezen en opdrachten van de jeugdbeschermer. Maar wat als u het niet eens bent met de jeugdbeschermer? Om te voorkomen dat de jeugdbeschermer verder gaande maatregelen treft, zoals een schriftelijke aanwijzing, is het de moeite waard het gesprek aan te gaan. Ook daarvoor leent mediation zich.

Kinderbeschermingsmaatregelen

Neem contact met ons op

Wenst u hulp bij het oplossen van een conflict tussen u en uw ex-partner, of vraagt u zich af of uw conflict zich leent voor mediation? Neem voor informatie of het maken van een afspraak vrijblijvend contact met ons op.

Contact

mr. R.A.H. (Renske) Vullings
Dit artikel is geschreven door:
mr. R.A.H. (Renske) Vullings