Weer een wijziging van de kinderalimentatie?

Weer een wijziging van de kinderalimentatie?

Wijziging in de berekening van kinderalimentatie als gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad van 9 oktober 2015: wat betekent dat voor u?

De Hoge Raad heeft op 9 oktober 2015 geoordeeld dat bij de berekening van kinderalimentatie het kindgebonden budget niet langer in mindering dient te strekken op de kosten (de behoefte) van de kinderen, maar meegenomen dient te worden als inkomen aan de zijde van de verzorgende ouder bij de bepaling van diens draagkracht. Hiermee heeft de Hoge Raad een einde gemaakt aan de discussie die sinds lange tijd ten aanzien van dit onderwerp gaande was en wordt verandering gebracht in de wijze van berekenen van de kinderalimentatie zoals die vanaf 1 januari 2013 werd toegepast.

Waarom deze wijziging?
Met de inwerkingtreding van de Wet hervorming kindregelingen op 1 januari 2015 zijn de alleenstaande ouderkorting en de aanvulling daarop komen te vervallen. In plaats daarvan werd de zogenoemde alleenstaande ouderkop als aanvulling op het kindgebonden budget ingevoerd. Sinds 2013 werd het kindgebonden budget van de kosten (de behoefte) van de kinderen afgetrokken en volgens de landelijke Expertgroep Alimentatienormen diende met ingang van 1 januari 2015 ook deze alleenstaande ouderkop daarop in mindering te worden gebracht. De alleenstaande ouderkop werd namelijk gezien als bijdrage in de kosten van het kind en niet als inkomen aan de zijde van de ouder bij wie het kind staat ingeschreven. Dit had in veel gevallen tot gevolg dat de kinderalimentatie door de rechter aanzienlijk werd verlaagd of zelfs op nihil gesteld. Een vreemde situatie, omdat daarmee een (groot) deel van de kosten van de kinderen door de overheid werd betaald, in plaats van door de ouders zelf (die daartoe wel in staat waren).

Meer over kinderalimentatie

Gevolgen uitspraak
Zoals hiervoor beschreven, verandert de wijze van het berekenen van de kinderalimentatie drastisch nu het gehele kindgebonden budget (inclusief de alleenstaande ouderkop) als inkomen aan de zijde van de verzorgende ouder wordt meegenomen en niet langer van de behoefte van de kinderen wordt afgetrokken. Dit kan aanleiding geven voor herberekening en wijziging van de door u te betalen, of door u te ontvangen kinderalimentatie, waarin wij u uiteraard bijstand kunnen bieden. Wilt u weten 威而鋼
welke gevolgen de uitspraak van de Hoge Raad voor u heeft? Bel ons! Wij kunnen u bijstaan op basis van het uurtarief (inclusief btw) of met een vaste prijsafspraak.

Meer over kosten

Tijdens kantooruren kunt u bellen naar 076-2030010. ’s Avonds en in het weekend zij wij bereikbaar via ons e-mailadres: info@v-advocaten.nl (ook buiten kantooruren wordt de e-mail regelmatig gecontroleerd) of via het contactformulier op onze website.

Neem contact op

mr. R.A.H. (Renske) Vullings
Dit artikel is geschreven door:
mr. R.A.H. (Renske) Vullings