Vaststelling vaderschap

Vaststelling vaderschap

Stel de biologische vader van een kind wil het kind niet erkennen. Wat kan je dan doen om het vaderschap toch vast te laten stellen?

Erkenning kind Neem contact op

Rechten van het kind

Een kind heeft het recht te weten wie zijn of haar vader is. Een kind heeft daarnaast ook het recht tot wettelijke erkenning  van deze familiebetrekking met zijn of haar vader.

Het verdrag inzake de rechten van het kind

Vaststelling vaderschap

Het vaderschap kan door een rechter worden vastgesteld op verzoek van de moeder van het kind of op verzoek van het kind zelf. Een verzoek tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap moet ingediend worden via een advocaat.

Onze advocaten

Voorwaarden gerechtelijke vaststelling vaderschap

Om het vaderschap gerechtelijk te laten vaststellen moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 • de vader is de verwekker van het kind
 • de vader is ouder dan 16 jaar
 • het kind heeft niet al twee juridische ouders
 • als het verzoek door de moeder wordt ingediend:
  – het kind is onder de 16 jaar
  – het verzoek is door de moeder ingediend binnen 5 jaar na de geboorte van het kind
  – óf, als de identiteit van de verwekker of diens verblijfplaats onbekend is, binnen 5 jaar na de dag waarop de identiteit of de verblijfplaats bekend zijn geworden
 • als het verzoek door een kind wordt ingediend:
  – het kind is meerderjarig
  – als het kind minderjarig is, moet het vertegenwoordigd worden door een bijzondere curator. Bij een verzoek tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap kent een rechter altijd een bijzondere curator toe aan het kind.

Meer informatie over afstamming

DNA-onderzoek

Om aan de eerste voorwaarde te voldoen, moet de rechter kunnen vaststellen dat deze man daadwerkelijk de verwekker is van het kind. In de meeste gevallen spreekt de rechter uit dat er een DNA-onderzoek moet plaatsvinden. Het DNA van het kind en het DNA van de man wordt dan via een rechtsgeldige DNA-test vergeleken met elkaar. Uit het DNA-onderzoek moet blijken dat de man de biologische vader van het kind is.

Meer over het DNA-onderzoek

Overleden vader

Het vaderschap kan door een rechter ook worden vastgesteld als de vader is overleden. Het moet voor een rechter voldoende vaststaan dat deze man daadwerkelijk de biologisch vader is van het kind. Meestal is er geen DNA van de vader meer beschikbaar. De rechter kan een DNA-onderzoek bevelen van familieleden van de vader, bijvoorbeeld van diens vader (de opa van het kind) of van diens broer of zus. Door vergelijking van het DNA van het kind en het DNA van het familielid van de vader moet dan het biologische verwantschap voldoende aannemelijk worden.

Gevolgen vaststelling vaderschap

Als de rechter het vaderschap gerechtelijk heeft vastgesteld, werkt terug tot het moment van de geboorte van het kind. Welke gevolgen heeft de vaststelling van het vaderschap?

 • tussen het kind en de vader ontstaat een juridische familierechtelijke band
 • op de geboorteakte van het kind komt de vermelding van de vader te staan
 • het kind kan de achternaam van de vader krijgen. Een kind van 16 jaar of ouder moet bij de rechter aangeven of het de achternaam van de moeder of van de vader zal dragen. Bij een kind jonger dan 16 jaar houdt het kind de achternaam van de moeder, tenzij de moeder en de vader gezamenlijk bij de rechter verklaren dat het kind de achternaam van de vader zal hebben.
 • als juridisch ouder heeft de vader het recht op omgang met het kind en informatie over het kind via de andere ouder
 • het kind en de vader worden elkaars wettelijke erfgenamen
 • de vader moet het kind financieel onderhouden (kinderalimentatie) totdat het 21 jaar wordt

De vaststelling van het vaderschap heeft niet tot gevolg dat de vader ook direct het gezag over het kind heeft. Om het gezag te krijgen, moet de gezaghebbende moeder toestemming geven. Als de moeder géén toestemming geeft, kan bij de rechter het gezamenlijk gezag worden aangevraagd.

Meer informatie over kinderalimentatie Meer over aanvragen ouderlijk gezag

Kosten procedure vaststelling vaderschap

Wat kost een advocaat in een zaak over vaststelling van het vaderschap? U hebt bij ons de mogelijkheid om uw dossier op basis van een vaste prijsafspraak te laten behandelen. Door te kiezen voor een vaste prijs voor de behandeling van uw zaak, heeft u meer grip op de kosten.

Meer informatie over de Vaste prijsafspraak

U kunt ook kiezen voor ons uurtarief. Bij AB advocaten treft u gespecialiseerde advocaten en mediators voor een betaalbaar uurtarief.

Meer informatie over ons uurtarief

Contact

Heeft u vragen over gerechtelijke vaststelling vaderschap, erkenning, omgang of gezag? Of heeft u andere familierechtelijke vragen? Neem gerust en vrijblijvend contact met ons op.

Onze gespecialiseerde advocaten staan voor u klaar Neem contact op

mr. R.A.H. (Renske) Vullings
Dit artikel is geschreven door:
mr. R.A.H. (Renske) Vullings