Twaalf jaar: mag ik nu zelf kiezen?

Twaalf jaar: mag ik nu zelf kiezen?

Mag een kind van twaalf jaar of ouder in een procedure zelf kiezen? Laten we maar meteen met de deur in huis vallen: nee, dat mag niet. Dat kinderen van twaalf jaar en ouder zelf mogen kiezen bij wie zij bijvoorbeeld na de scheiding zullen gaan wonen, of op welke dagen zij bij welke ouder verblijven, is een veelvoorkomend misverstand. Hoe zit het dan wel? Dat zal ik hieronder uitleggen.

Kindgesprek bij de rechter

Het hiervoor beschreven misverstand is waarschijnlijk ontstaan door de regels over het hoorrecht van minderjarigen. Het is belangrijk dat kinderen in een  procedure worden betrokken en daarin hun stem kunnen laten horen. In Nederland worden kinderen vanaf 12 jaar in zaken betreffende echtscheiding, gezag, omgang of ondertoezichtstelling door de rechter uitgenodigd voor een kindgesprek. In zaken over kinderalimentatie worden kinderen pas vanaf zestien jaar gehoord.

Hoe gaat dat in zijn werk?

De rechter praat in een gesprekje van ongeveer tien minuten met de kinderen over hoe het met hen gaat, hoe zij tegen de zaak aankijken, wat zij van de huidige situatie vinden en wat zij daarin eventueel graag anders zouden willen zien. Bij het gesprek mogen de ouders/verzorgers niet aanwezig zijn. De rechter zorgt er zoveel mogelijk voor dat een kind zich vrij voelt zijn/haar mening kenbaar te maken en te vertellen wat hij/zij echt zelf vindt, zonder bang te hoeven zijn voor wat zijn/haar ouders of de rechter daarvan zullen vinden.

Wat doet een rechter met de informatie uit het kindgesprek?

De rechter luistert naar alle partijen die in een procedure zijn betrokken, dus ook naar de kinderen. De mening van kinderen is niet doorslaggevend. Officieel mogen kinderen pas echt zelf beslissen als zij meerderjarig (dus achttien jaar) zijn, maar naar mate de kinderen ouder zijn (richting meerderjarigheid gaan) en naar mate de rechter de indruk heeft dat kinderen al goed zelf de consequenties van bepaalde keuzes kunnen overzien, legt hun mening wel meer gewicht in de schaal.

De rechter vraagt een kind altijd of hij op de zitting aan de ouders van het kind mag vertellen wat het kind aan de rechter heeft verteld. Als een kind dat niet wil, zal de rechter daarover ook niets aan de ouders vertellen. Als een kind dat wel toestaat, vat de rechter meestal op zitting kort samen wat in het kindgesprek naar voren is gekomen, dat van belang is voor de zaak.

Wat als een kind niet met de rechter wil praten?

Als een kind niet naar het kindgesprek wenst te gaan, maar wel graag aan de rechter wil vertellen wat zijn/haar wensen zijn, kan het kind er ook voor kiezen een brief aan de rechter te sturen, waarin het zijn/haar wensen kenbaar maakt. In de uitnodigingsbrief van de rechtbank staat het adres waarnaar het kind de brief kan zenden. Als een kind het moeilijk vindt zelf een brief te schrijven, kan hij/zij daarvoor hulp vragen van de kinderrechtswinkel.

Meer informatie over het gesprek met kinderen van twaalf jaar en ouder

Wilt u meer weten over het kindgesprek bij de rechter? Klik hier voor een brochure met op voor kinderen begrijpelijke wijze beschreven informatie. Daarnaast kunnen u en uw kind hier een filmpje over het kindgesprek bekijken.

Uit elkaar met kind, wat moet er geregeld worden?

Wanneer u een of meerdere kinderen heeft wanneer u uit elkaar gaat moet er veel geregeld. Hoe maakt u samen met u partner afspraken over uw kind of kinderen? Wat moet er allemaal geregeld worden voor uw kinderen? Vragen waar u misschien niet direct het antwoord op heeft. Op de pagina ‘Uit elkaar met kind’ leest u meer over deze vragen.

Uit elkaar met kind

Niet strijden maar samen oplossen

Aangezien het in stand houden van de communicatie na de (echt)scheiding een van de belangrijkste pijlers van mediation is, wordt mediation met name aanbevolen indien er minderjarige kinderen betrokken zijn bij de scheiding. Onze mediators gaan met u en uw partner in gesprek om tot een oplossing te komen. Daarnaast bieden onze mediators aan een gesprekje met uw kinderen te houden, zodat zij ook in het mediationtraject een stem kunnen hebben. Onze ervaring is dat kinderen dat erg prettig vinden, omdat zij dan het gevoel hebben te worden gehoord. Dat is voor kinderen erg belangrijk.

Mediation bij scheiding

Wat kunnen wij voor uw kind betekenen?

De advocaten van AB advocaten streven er te allen tijde naar samen met u en alle andere betrokkenen in uw zaak tot een oplossing te komen die zoveel mogelijk recht doet aan het belang van uw kinderen.

Wenst u hulp van een van onze advocaten of mediators? Neem contact met ons op!

Neem contact op

mr. R.A.H. (Renske) Vullings
Dit artikel is geschreven door:
mr. R.A.H. (Renske) Vullings