Toestemming voor vakantie met kind

Toestemming voor vakantie met kind

Als je op vakantie wil met je kind buiten Nederland heb je toestemming nodig van de andere gezaghebbende ouder. Hoe moet deze toestemming worden gegeven? Wat kan je doen als de andere ouder de toestemming niet geeft?

Toestemming voor vakantie met kind

De vakantie komt er weer aan en je wilt met je kinderen op vakantie in het buitenland. In het geval de andere gezaghebbende ouder niet meegaat, bijvoorbeeld omdat jullie gescheiden zijn, vergeet dan niet diens toestemming te vragen. Hoe moet je dat doen?

Geef bij de andere gezaghebbende ouder aan wat je vakantieplannen zijn: naar welk land ga je, waar verblijf je en wanneer wil je gaan. Vraag aan de andere ouder om een toestemmingsformulier te ondertekenen. De rijksoverheid heeft hiervoor een formulier op de website staan: klik hier voor het formulier. Neem het ondertekende formulier mee op vakantie, zodat je bij een controle aan de autoriteiten kunt laten zien dat de andere gezaghebbende ouder toestemming heeft verleend.

Meer over gezag Meer over het omgangsrecht

Geen toestemming voor vakantie

Stel de andere gezaghebbende ouder geeft géén toestemming voor de vakantie. Wat kan je doen als je voor een vakantie met je kind de toestemming van de andere ouder niet krijgt?

In overleg

Ga eerst in gesprek met elkaar. Waarom verleent de andere ouder de toestemming niet? Is daar een goede reden voor? Of zijn er nog andere zaken die spelen? Probeer met elkaar tot een oplossing te komen. Mocht het niet lukken om op een goede wijze met elkaar in gesprek te gaan, overweeg dan om hiervoor een mediator in te schakelen. In de mediation word je begeleid in het voeren van het gesprek en het vinden van een oplossing.

Lees meer over mediation Vier redenen om voor mediation te kiezen

Vervangende toestemming voor vakantie

Wat kan je doen als de andere gezaghebbende ouder de toestemming voor de vakantie blijft weigeren? In dat geval kan je vervangende toestemming vragen aan de rechter. Je vraagt dan aan de rechtbank om de toestemming van de andere gezaghebbende ouder te vervangen door de toestemming van de rechter.

Verzoek aan de rechter

Hoe beoordeelt de rechter een verzoek tot vervangende toestemming voor vakantie met kinderen? Als uitgangspunt geldt dat het in het belang van een kind wordt geacht om met beide ouders of één van de ouders op vakantie te kunnen gaan. Één van onze advocaten ontving laatst een uitspraak van de rechtbank in een dossier, waarin de rechter de volgende motivering heeft gegeven voor de toestemming voor de buitenlandse reis:

Niet alleen bestaat de mogelijkheid van veelvuldig één op één contact tussen de ouder en het kind en kunnen er doorgaans meer leuke dingen worden ondernomen dan normaal, maar ook krijgt het kind veel nieuwe indrukken wat in het belang van zijn of haar ontwikkeling is.”

Het verzoek tot vervangende toestemming wordt in de meeste gevallen dus door een rechter toegewezen.

Wordt een verzoek tot vervangende toestemming ook wel eens afgewezen door een rechter?
Ja, maar alleen onder zeer uitzonderlijke omstandigheden. Je kunt daarbij denken aan het geval dat er een aantoonbare belangrijke reden is dat het kind in Nederland blijft. Of het geval dat een ouder op vakantie wil met het kind naar een land waar het niet veilig is. De reden om de toestemming te weigeren moet objectief vast te stellen zijn. Van belang kan bijvoorbeeld zijn of de rijksoverheid een negatief reisadvies voor dat land heeft afgegeven.

Hulp nodig?

Wat moet je doen als de andere gezaghebbende ouder géén toestemming geeft voor jouw vakantie met je kind?

Mediation

AB advocaten biedt de mogelijkheid tot mediation. Onder begeleiding van een professionele mediator kunnen ouders een gesprek voeren om zo tot gezamenlijke afspraken te komen. Het is ook mogelijk om online de mediation plaats te laten vinden. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Meer over mediation Neem contact op

Juridische procedure

Een verzoek tot vervangende toestemming kan middels een kort geding procedure voorgelegd worden aan de rechtbank. Een kort geding is een spoedprocedure, waardoor er snel een uitspraak van de rechter is. De advocaten van AB advocaten hebben de kennis en ervaring om deze procedures te voeren. Neem hiervoor contact met ons op.

Neem contact op Wat zijn de kosten?

mr. R.A.H. (Renske) Vullings
Dit artikel is geschreven door:
mr. R.A.H. (Renske) Vullings