Scheidingsadvocaat of mediator?

Scheidingsadvocaat of mediator?

Een verbreking van een (huwelijkse) relatie is vaak een zeer ingrijpende en emotionele gebeurtenis. Indien u kinderen heeft, zal de impact van de (echt)scheiding waarschijnlijk nog groter zijn. U gaat immers als echtgenoten/partners scheiden, maar u blijft samen ouders en in die hoedanigheid aan elkaar verbonden. Op welke wijze kunt u uw scheiding het beste regelen, via een mediator of een scheidingsadvocaat?

Lees meer over mediation Lees meer over scheiding

Mediation

Bij mediation gaat een bemiddelaar, de mediator, in gesprek met u en uw partner om het geschil onderling op te lossen. Mediation is vooral nuttig wanneer de communicatie verstoord is, er gebrek aan vertrouwen is of wanneer u bang bent voor een escalatie. De mediator, een onafhankelijke derde, helpt u en uw partner om samen tot een oplossing te komen. Maar ook wanneer u en uw ex-partner goed kunnen overleggen en het op veel punten al met elkaar eens zijn, is mediation de beste manier om uw scheiding te regelen. Mediation is daarnaast geschikt voor alle vormen van scheiding; of het nu gaat om de verbreking van het huwelijk, verbreking van een samenlevingscontract, de beëindiging van het geregistreerd partnerschap of een scheiding van tafel en bed.

Een groot voordeel van mediation bij scheiding is dat u en uw (ex-)partner samen beslissen over wat er wel en niet gaat gebeuren in de toekomst na de scheiding. Denk daarbij aan afspraken over:

  • de verdeling van de zorg- en opvoedtaken over de kinderen;
  • de verdeling van gemeenschappelijke goederen;
  • de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden, het samenlevingscontract of de partnervoorwaarden;
  • de financiële gevolgen (alimentatie en pensioen).

Alle afspraken worden uiteindelijk in een scheidingsconvenant vastgelegd. De afspraken die u samen over uw kind(eren) maakt, worden door de scheidingsmediator vastgelegd in een ouderschapsplan.

Bent u gehuwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en minderjarige kinderen, dan zorgt de mediator er ook voor dat de echtscheiding door de rechtbank wordt uitgesproken, dan wel het geregistreerd partnerschap door de rechtbank wordt ontbonden en de uitspraak vervolgens op de juiste wijze wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Na de inschrijving van de echtscheiding/ontbinding van het geregistreerd partnerschap in de registers van de burgerlijke stand bent u pas officieel gescheiden.

Mediation bij scheiding Stappenplan mediation

Scheidingsadvocaat

Mediation is op basis van vrijwilligheid. Indien u en/of of uw ex-partner niet in mediation wensen te gaan of de mediation is niet geslaagd, zult u zich voor het regelen van de scheiding tot een scheidingsadvocaat moeten wenden. Dit betekent niet dat u er dan niet alsnog samen uit kunt komen. U bent niet direct gedwongen bent de rechter een beslissing te laten nemen. Onze scheidingsadvocaten zullen namelijk altijd eerst proberen met uw ex-partner en diens advocaat in gesprek te gaan, om te bezien of er (op onderdelen) overeenstemming kan worden bereikt. In dat geval vindt er een zogenoemd viergesprek tussen ex-partners en hun advocaten plaats. De afspraken die worden gemaakt, worden – net als bij mediation – in een echtscheidingsconvenant of een ouderschapsplan vastgelegd en vervolgens door de rechter bekrachtigd.

Mocht het overleg tussen u en uw ex-partner via bemiddeling door de scheidingsadvocaten toch niet slagen, dan zal de scheidingsadvocaat de geschilpunten aan een rechter voorleggen. De scheidingsadvocaat komt dan op voor uw belangen en zal u in de gehele echtscheidingsprocedure bijstaan. De werkzaamheden van de scheidingsadvocaat zijn dan onder andere:

  • Advies en overleg over de (wettelijke) mogelijkheden en de te nemen stappen;
  • Het indienen van een verzoekschrift/verweerschrift en overige stukken;
  • Bijstand op een zitting.

Kosten van mediaton

Mediation is altijd goedkoper dan het inschakelen van een scheidingsadvocaat voor uw geschil. U betaalt namelijk samen één deskundige, in plaats van ieder een eigen scheidingsadvocaat. Als u kiest voor ons uurtarief, betaalt u ieder de helft van dat tarief. Ook is het mogelijk een vaste prijsafspraak te maken voor het volledige mediationtraject.

Meer over vaste prijsafspraak mediation Meer over uurtarief

Daarnaast kunt u zich in alle mediationzaken bij ons ook laten bijstaan op basis van gefinancierde rechtshulp (toevoeging) van de Raad voor Rechtsbijstand. Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging, bent u slechts een eenmalige eigen bijdrage verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Indien één van de partijen in aanmerking komt voor een gefinancierde rechtshulp, betaalt de ander de helft van het uurtarief.

Kosten van een scheidingsadvocaat

Wilt u vooraf meer inzicht in de kosten die u aan een scheidingsadvocaat dient te betalen? Het is bij ons mogelijk een vaste prijsafspraak te maken voor juridische bijstand in uw volledige (echt)scheidingsdossier. Zo weet u van tevoren wat de kosten zullen zijn.

U kunt uiteraard ook kiezen voor ons uurtarief. Onze gespecialiseerde scheidingsadvocaten en  rekenen in alle scheidingsdossiers een vast uurtarief zonder bijkomende kantoorkosten. Het vaste uurtarief geldt voor alle werkzaamheden die komen kijken bij de scheiding, dus ook indien u er voor kiest om in de avonduren een afspraak met één van onze advocaten in te plannen.

Vaste prijs scheiding Wat kost een advocaat bij scheiding?

Hoe kunnen wij u helpen?

Gaat u scheiden en wilt u weten welke weg u in uw specifieke geval het beste kunt bewandelen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

Contact

mr. R.A.H. (Renske) Vullings
Dit artikel is geschreven door:
mr. R.A.H. (Renske) Vullings