Scheiding van tafel en bed

Scheiding van tafel en bed

Regelmatig word ik benaderd met de vraag of ik scheiding van tafel en bed wil regelen. Indien ik vraag waarom er wordt gekozen voor een scheiding van tafel en bed, krijg ik vaak te horen dat die persoon zijn/haar huwelijk wil beëindigen. Ofwel, hij/zij wil scheiden.

Scheiding van tafel en bed is geen echtscheiding

Een scheiding van tafel en bed is in juridische zin iets heel anders dan een scheiding. Mensen denken vaak dat een echtscheiding hetzelfde is als een scheiding van tafel en bed. In geval van een echtscheiding gaan echtgenoten immers uit elkaar wonen. De tafel en het bed moeten worden verdeeld. Echtgenoten willen ieder in een eigen huis wonen en een eigen financiële huishouding voeren. De term ‘scheiding van tafel en bed’ dekt de lading van een scheiding. Ik vind het ook zeer begrijpelijk dat deze begrippen door elkaar worden gebruikt. Toch zit er een groot verschil tussen een echtscheiding en een scheiding van tafel en bed.

Ontbinden geregistreerd partnerschap

Verschil met echtscheiding

De gevolgen van scheiden van tafel en bed zijn grotendeels gelijk aan een echtscheiding. Er bestaat echter één groot verschil. Bij een scheiding van tafel en bed blijft u formeel gehuwd. De huwelijksband wordt niet beëindigd. Hierdoor kunt u in toekomst niet met een ander in het huwelijk treden. Ook het aangaan van een geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract is uitgesloten. Doordat de huwelijksband in stand blijft, wordt veelal om religieuze redenen gekozen voor een scheiding van tafel en bed.

Wanneer er wordt gekozen voor een scheiding van tafel en bed dienen echtgenoten wel een financiële scheiding te realiseren. Indien er sprake is van een huwelijk in gemeenschap van goederen, dient u tot verdeling over te gaan. Huwelijkse voorwaarden moeten worden afgewikkeld. Na de scheiding heeft ieder van de echtgenoten een eigen vermogen, inkomen en schulden. Er dient alimentatie te worden betaald. Indien er minderjarige kinderen zijn, moet u tevens een ouderschapsplan opstellen.

Procedure

U kunt een scheiding van tafel en bed niet zelf regelen. Een scheiding van tafel en bed dient – net als een ‘gewone’ echtscheiding – door de rechtbank te worden uitgesproken. Nadat de rechter de scheiding heeft uitgesproken, moet de uitspraak worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Meer over echtscheiding

Scheiding van tafel en bed omzetten in een echtscheiding

Indien u na een scheiding van tafel en bed alsnog tot een volledige echtscheiding wilt komen, is dat mogelijk. Hiervoor gelden wel aanvullende voorwaarden. Wil slechts één van de partners het huwelijk ontbinden, dan geldt er een wachttijd. U dient minimaal drie jaar van tafel en bed te zijn gescheiden, voordat u eenzijdig kunt verzoeken om een echtscheiding. Bij een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding geldt geen wachttermijn. Partners kunnen samen op elk gewenst moment verzoeken om de officiële scheiding; ofwel: het juridisch doorbreken van de huwelijksband.

Ongedaan maken van de scheiding van tafel en bed

Is het ook mogelijk om de scheiding van tafel en bed terug te draaien? Ja, dat kan. Indien de echtgenoten zich weer verzoenen, dient de rechtbank te worden bericht dat het huwelijk herleeft. Hiervoor geldt geen wachttijd en u hoeft niet opnieuw te trouwen.

Mediation bij scheiding

Scheiding van tafel en bed en geregistreerd partnerschap

Voor een geregistreerd partnerschap bestaat geen variant zoals een scheiding van tafel en bed. Indien er sprake is van een huwelijk kunnen echtgenoten kiezen voor een scheiding van tafel en bed. Geregistreerd partners kunnen dat niet. Zij kunnen enkel kiezen voor een ontbinding van het geregistreerd partnerschap. Of zij dienen het geregistreerd partnerschap eerst om te zetten in een huwelijk en daarna over te gaan tot een scheiding van tafel en bed. Dat is wat omslachtig, maar juridisch wel mogelijk.

Geregistreerd partnerschap ontbinden

Meer informatie of contact

Wilt u meer informatie over scheiding van tafel en bed of over een echtscheiding? Neem dan gerust geheel vrijblijvend contact op met een van onze advocaten en/of mediators.

Neem contact op  Meer informatie over tarieven