Ouderlijk gezag aanvragen

Ouderlijk gezag aanvragen

U wilt ouderlijk gezag aanvragen? Er is een verschil tussen de situatie waarin een kind is geboren van ouders die getrouwd zijn of geregistreerd partnerschap hebben en een kind dat is geboren van ouders die niet gehuwd of geregistreerd partners zijn.

Binnen huwelijk of geregistreerd partnerschap

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en heeft u met uw partner een kind? Dan hoeft u uw kind niet te erkennen en niet het gezag aan te vragen. De gehuwde of geregistreerde partners worden van rechtswege na de geboorte van het kind de juridische ouders. Bovendien hebben zij automatisch het gezamenlijk ouderlijk gezag over het kind.

Relatie of na verbreking relatie

Bent u niet getrouwd of is er geen geregistreerd partnerschap? In dat geval wordt alleen de moeder waaruit het kind wordt geboren  de juridisch ouder en heeft de moeder alleen het ouderlijk gezag over het kind. De vader moet in dat geval eerst het kind erkennen.

Meer informatie over erkenning kind

Na erkenning kunt u samen met uw partner via het digitaal loket van de rechtspraak het gezamenlijk ouderlijk gezag aanvragen over uw kind. Uw partner moet dus instemmen met de aanvraag tot gezamenlijk ouderlijk gezag. De griffier van de rechtbank bekijkt de aanvraag en beoordeelt of u aan alle voorwaarden voldoet. De griffier maakt daarna een aantekening in het Centraal Gezagsregister. Vanaf dat moment draagt u gezamenlijk het gezag over uw kind.

Geen toestemming van de moeder

Als de moeder geen toestemming voor het gezamenlijk gezag geeft, kan het gezamenlijk gezag niet via het digitaal loket van de rechtspraak geregeld worden. Als u toch het gezag over uw kind wilt, moet er een verzoek daartoe worden ingediend bij de rechtbank. De rechter kan namelijk het gezamenlijk ouderlijk gezag vaststellen. Dit verzoek moet via een advocaat worden ingediend. Laat u voor deze procedure bijstaan door één van onze in het familierecht gespecialiseerde advocaten.

Onze advocaten

Uitgangspunt is het gezamenlijk gezag van ouders. Alleen in uitzonderlijke situaties wordt het gezamenlijk gezag niet toegekend. Neem contact met ons op om de procedure tot het ouderlijk gezag aanvragen te bespreken.

Neem contact op    Meer informatie over gezag en voogdij

Kosten procedure ouderlijk gezag aanvragen

Wat kost een advocaat in een zaak over ouderlijk gezag aanvragen? Wij houden van openheid en helderheid; kwaliteit voor een betere prijs. U heeft bij ons de mogelijkheid om uw dossier op basis van een vaste prijsafspraak te laten behandelen. Door te kiezen voor een vaste prijs voor de behandeling van uw zaak heeft u meer grip op uw kosten.

Onze vaste prijsafspraak gezag

U mag uiteraard ook kiezen voor ons uurtarief. Bij AB advocaten treft u gespecialiseerde advocaten en mediators voor een betaalbaar uurtarief.

Meer informatie over ons uurtarief

Een procedure bij de rechtbank beperkt zich vaak niet tot het gezag. Ook de erkenning en/of een omgangsregeling kunnen aan bod komen in dezelfde procedure. Heeft u vragen over ons tarief in dit soort gecombineerde procedures, neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Gevolgen gezag

Aan het ouderlijk gezag zijn rechten en plichten verbonden. Ouders die het gezag uitoefenen, moeten het kind opvoeden en verzorgen. Daarnaast bent u wettelijk vertegenwoordiger van het kind. Ook draagt u de financiële verantwoordelijkheid over uw kind.

Minderjarige kinderen mogen vaak niet zelfstandig officiële handelingen verrichten. Ze mogen bijvoorbeeld geen handtekening zetten om een overeenkomst aan te gaan. Als u het gezamenlijk gezag heeft over een kind, bent u samen de wettelijke vertegenwoordiger van het kind. U kunt dan samen officiële handelingen verrichten namens het kind. Na een scheiding is het van belang om samen afspraken te maken over de verdeling van de verzorging en opvoeding van het kind. U kunt bijvoorbeeld met de hulp van een mediator samen afspraken neerleggen in een ouderschapsplan.

Meer informatie over mediation Meer informatie over een ouderschapsplan

Ouders hebben een onderhoudsverplichting voor hun kinderen tot de leeftijd van 21 jaar. Na een scheiding vervalt deze onderhoudsplicht niet.

Meer over kinderalimentatie

Vragen?

Hebt u vragen over erkenning, afstamming, gezag of andere vragen? Of wilt u rechtsbijstand van één van onze gespecialiseerde familierecht advocaten? Neem gerust en vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op

mr. R.A.H. (Renske) Vullings
Dit artikel is geschreven door:
mr. R.A.H. (Renske) Vullings