Omgangsregeling en het corona virus

Omgangsregeling en het corona virus

In heel Nederland gelden maatregelen tegen verspreiding van het corona virus. Hoe moet je als gescheiden ouders omgaan met deze maatregelen, bijvoorbeeld bij het nakomen van de omgangsregeling?

Nakoming omgangsregeling is uitgangspunt

Het contact tussen een kind en een ouder is een grondrecht. Het gaat immers om het recht als ouder om contact te hebben met je kind en om je kind te verzorgen en op te voeden. Nakoming van de omgangsregeling is daarom het uitgangspunt, ook in de huidige situatie rondom het corona virus.

Voor deze huidige uitzonderlijke situatie zijn geen regels geschreven. Je moet als ouders gezamenlijk beslissingen maken en handelen in het belang van jouw kind met de richtlijnen die de overheid geeft. Het is in deze situatie van belang dat ouders in gesprek gaan met elkaar over de wijze waarop de omgangsregeling wordt uitgevoerd ter bescherming van de gezondheid van het kind, de ouders en het maatschappelijk belang.

Lees meer over omgangsregeling Neem contact op

Hoe om te gaan met de corona richtlijnen van het RIVM bij de uitvoering van een omgangsregeling?

Volg in deze situatie de richtlijnen van het RIVM op. De overheid heeft het contact binnen het gezin tussen ouders en kinderen niet beperkt. Daarbij is er geen onderscheid tussen gezinnen die in één huis wonen en kinderen met gescheiden ouders. Zolang kinderen naar buiten mogen, kunnen ze ook naar de andere ouder. Kinderen kunnen dus zowel bij de ene ouder als bij de andere ouder verblijven.

Houd bij de overdracht van de kinderen wel rekening met de voorgeschreven afstand van (minstens) anderhalve meter. Als er meer informatie overgedragen moet worden (bijvoorbeeld over het schoolwerk), stuur deze informatie per e-mail naar de andere ouder of schrijf het op in een schriftje dat mee overgedragen wordt met de kinderen.

Wat moet je doen als het kind of één van de ouders verkoudheidsklachten heeft? De richtlijn van het RIVM is om dan binnen te blijven. Als één van de ouders verkoudheidsklachten heeft, is het van belang om hierover met elkaar te communiceren en andere afspraken te maken over de overdracht van het kind. Bijvoorbeeld dat de ouder zonder verkoudheidsklachten het kind wegbrengt en ophaalt. Probeer je als ouder hierbij flexibel op te stellen. Als het kind verkoudheidsklachten heeft, geldt de richtlijn dat het kind binnen blijft. Dat betekent dat de omgangsregeling op dat moment niet doorgaat tot 24 uur nadat de verkoudheidsklachten bij het kind voorbij zijn. De omgangsregeling wordt dan tijdelijk opgeschort.

Als één van de ouders of het kind (vermoedelijk) het coronavirus heeft, moet contact uiteraard geheel vermeden worden. De gezondheid van het kind en de ouders staat voorop. De omgangsregeling wordt dan tijdelijk opgeschort.

Meer over de richtlijnen van de overheid

Omgangsregeling en lockdown bij corona

Als de overheid beslist tot een lockdown moet er op dat moment gekeken worden welke richtlijnen door het RIVM of regels door de overheid dan worden aangegeven. Bij een lockdown wordt in ieder geval aangegeven dat niet essentiële verplaatsingen afgeraden of verboden worden. Het contact tussen een kind en een ouder is een essentieel contact. De omgangsregeling zou in een situatie van een lockdown wegens het corona virus wel plaats moeten kunnen vinden. Het is ook in de situatie van een lockdown van belang dat ouders in gesprek gaan met elkaar over de wijze waarop de omgangsregeling wordt uitgevoerd ter bescherming van de gezondheid van het kind, de ouders en het maatschappelijk belang.

Op dit moment geldt er een lockdown in België, maar het blijft bijvoorbeeld daar toegestaan om kinderen van de ene ouder naar de andere ouder te brengen voor de omgangsregeling. In sommige landen geldt er een samenscholingsverbod, waarbij er niet meer dan twee mensen bij elkaar op straat mogen zijn. Er geldt daarbij echter een uitzondering voor gezinnen.

contact advocaat

Alternatieven bieden

Als er even geen persoonlijk contact tussen het kind en één van de ouders kan plaatsvinden, probeer dan het contact op een andere manier vorm te geven. Je hebt als ouder de wettelijke verplichting om het contact tussen het kind en de andere ouder te stimuleren. Met geregeld beeldbellen kan het kind toch nog ‘live’ contact hebben met de andere ouder. Stuur berichten en foto’s via whatsapp of laat het kind een kaartje maken voor de andere ouder.

Tip: overleg!

Het beste advies voor ouders is om in overleg te gaan en te blijven met elkaar. Wees begripvol naar elkaar, ben open en eerlijk over je eigen gezondheid en probeer flexibel te zijn. Een korte mededeling per whatsapp dat de kinderen thuisblijven, is niet aan te raden. Voer via de telefoon overleg en luister naar elkaars mening en situatie. Neem samen de beslissing of de kinderen naar de andere ouder kunnen gaan of dat de kinderen beter op dezelfde plek kunnen blijven.

Grijp deze situatie omtrent het coronavirus niet aan om de andere ouder het contact met het kind te ontzeggen. Dit is in strijd met het belang van het kind. Voor kinderen is de situatie rondom het coronavirus (met gesloten scholen en beperking van het contact met leeftijdsgenoten) al ingrijpend genoeg. Het is belangrijk dat zij structuur en regelmaat aangeboden krijgen, ook in het contact met de andere ouder. Kinderen moeten niet geconfronteerd worden met onnodige beperking van het contact met één van de ouders of ruziënde ouders.

Mediation

Wat moet je doen als het niet lukt om gezamenlijk beslissingen te maken? AB advocaten biedt de mogelijkheid tot mediation. Onder begeleiding van een professionele mediator kunnen ouders een gesprek voeren om zo tot gezamenlijke afspraken te komen. Het is ook mogelijk om online de mediation plaats te laten vinden. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Meer over mediation Neem contact op

Juridische procedure

Wat moet je doen als de ene ouder zonder gegronde reden de omgangsregeling heeft gestopt en er géén overleg mogelijk is? De rechtbanken zijn gesloten. Urgente zaken vinden echter wel doorgaan. Een spoedprocedure middels een kort geding is een urgente zaak. Als er écht geen overleg tussen ouders mogelijk blijkt en het contact tussen een kind en een ouder wordt zonder gegronde reden beperkt, is het mogelijk om de zaak via een kort geding voor te leggen aan de rechtbank. Neem in dat geval contact met ons op.

Onze advocaten en mediators Wat zijn de kosten?

mr. R.A.H. (Renske) Vullings
Dit artikel is geschreven door:
mr. R.A.H. (Renske) Vullings