Nieuw huwelijksvermogensrecht

Nieuw huwelijksvermogensrecht

Nieuw huwelijksvermogensrecht vanaf 1 januari 2018: de gemeenschap van goederen is vervallen. Als u na 1 januari 2018 trouwt, of een geregistreerd partnerschap aangaat, geldt voor u automatisch het stelsel van de beperkte gemeenschap van goederen. Wat verandert er precies en waar moet u aan denken? Wij helpen u graag verder!

Geschiedenis

Het huidige stelsel van het huwelijksvermogensrecht dateert uit 1838. In deze periode werd Nederland bezet door de troepen van Napoleon. Sinds deze periode is de maatschappelijke kijk op het huwelijk drastisch veranderd. De nieuwe wet heeft echter lang op zich laten wachten. De in 1838 ingevoerde wet omschreef de gemeenschap van goederen. Als u vóór uw huwelijk een aardig spaarcentje had opgebouwd, werd dat na het ja-woord ook eigendom van uw partner. Hetzelfde gold voor schulden. Wat lange tijd de normaalste zaak van de wereld was, heeft de laatste jaren gezorgd voor scheve gezichten. De gemeenschap van goederen was achterhaald, hoorde niet meer in deze tijd, was een veel ingenomen standpunt. Deze beweging heeft geleid tot politieke discussie en uiteindelijk tot een wetsvoorstel. Dit wetsvoorstel is inmiddels aangenomen en op 1 januari 2018 in werking getreden.

Lees meer over scheiding

Nieuw huwelijksvermogensrecht: wat verandert er?

Nieuw huwelijksvermogensrecht: wat is er precies veranderd? Er is geen sprake meer van de gemeenschap van goederen. Bij een gemeenschap van goederen is er sprake van één vermogen dat aan beide partners toekomt, ongeacht of het voor of tijdens het huwelijk is verkregen. In de nieuwe wet wordt de gemeenschap van goederen vervangen door de beperkte gemeenschap van goederen. Het vermogen en de schulden die voor de huwelijksvoltrekking zijn verkregen/zijn ontstaan, zijn niet langer gemeenschappelijk. Deze vermogens en schulden blijven privé. Alle goederen en schulden die vervolgens tijdens het huwelijk worden verkregen, vallen wel in de gemeenschap, ongeacht wie van de echtgenoten het vermogen heeft ontvangen of de schuld is aangegaan. Dit betekent dat bij een echtscheiding alleen het tijdens het huwelijk opgebouwde vermogen en de tijdens het huwelijk ontstane schulden moeten worden verdeeld. Daarnaast vallen erfenissen en schenkingen automatisch buiten de gemeenschap. In de gemeenschap van goederen was dat alleen het geval als de erflater/schenker dat uitdrukkelijk door middel van een zogenoemde uitsluitingsclausule had bepaald. Dit alles geldt ook voor het geregistreerd partnerschap.

Geregistreerd partnerschap ontbinden

Nieuw huwelijksvermogensrecht: wat is van wie?

Als u onder het nieuwe wettelijke stelsel trouwt, is het belangrijk een goede administratie bij te houden. In geval van scheiding is immers van belang te achterhalen welk vermogen en welke schulden buiten de gemeenschap vallen, omdat die al voor het huwelijk/geregistreerd partnerschap bestonden. Als u niet kunt aantonen dat een bepaald goed tot uw privévermogen behoort, wordt dit goed geacht gemeenschappelijk te zijn. Dat geldt ook voor schulden. Als u niet kunt aantonen dat een bepaalde schuld niet tot de gemeenschap behoort, draait u op voor een evenredig deel van deze schuld.

Kosten scheidingsconvenant

Nieuw huwelijksvermogensrecht: kan het ook anders?

Indien u zich niet kunt vinden in de beperkte gemeenschap van goederen, dan kunnen u en uw partner huwelijkse voorwaarden opstellen, waarin u afwijkende afspraken maakt. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen helemaal geen vermogen met elkaar te delen, of specifieke zaken buiten de gemeenschap te houden. Dat kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als één van de echtgenoten een eigen bedrijf heeft of in de situatie waarin één van de echtgenoten met privé-vermogen in de gezamenlijke woning heeft geïnvesteerd. Uiteraard kunt u bij huwelijkse voorwaarden ook overeenkomen dat tussen u en uw partner een gemeenschap van goederen geldt, zoals dat gold vóór 1 januari 2018.

Mediation bij scheiden

Meer informatie?

Voor meer informatie over het nieuwe stelsel van huwelijksvermogensrecht kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.

Neem contact op

mr. R.A.H. (Renske) Vullings
Dit artikel is geschreven door:
mr. R.A.H. (Renske) Vullings