Verzoek tot naamswijziging

Verzoek tot naamswijziging

Een kind heeft van geboorte recht op een naam, aldus artikel 7 van het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind. De ouders hebben hierin de keuze, zowel voor de achternaam (achternaam van de vader of de moeder) als de voornaam. Soms maken ouders helaas een ongelukkige keuze; de initialen W.C. met de achternaam Bril lijkt bijvoorbeeld ongepast en een groot aantal voornamen (bijvoorbeeld van alle leden van het Nederlandse voetbalelftal) kan in de praktijk onhandig zijn. Er kan verzocht worden om een naamswijziging van de voor- of achternaam.

Verzoek tot voornaamswijziging

Een verzoek tot wijziging van de voornaam moet worden ingediend bij de rechtbank (artikel 1:4 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek). Een minderjarige kan hiervoor niet zelf een verzoek indienen. Dit verzoek moet door zijn wettelijk vertegenwoordiger worden ingediend. Kinderen vanaf 12 jaar worden tijdens de procedure door de rechter opgeroepen, zodat zij hun mening over het verzoek kenbaar kunnen maken. Hoewel de wet het niet vereist, wordt er in de rechtspraak vanuit gegaan dat er sprake moet zijn van een zwaarwichtig belang voor de naamswijziging. Familietraditie wordt bijvoorbeeld niet altijd belangrijk genoeg gevonden, maar een verzoek tot wijziging van de voornaam wegens de overgang naar het Islamitisch geloof wordt wel vaak ingewilligd. In de rechtspraak zijn door de jaren heen mooie voorbeelden te vinden van wijziging van voornamen: zo wordt een enkele letter (bijvoorbeeld F) geaccepteerd, is al eens een verzoek om wijziging in de voornaam in Suzej Christus toegewezen en zijn ook de namen Miracle-of-love, Splinter en Mensje niet vreemd.

Meer informatie over voornaamswijziging

Achternaam laten wijzigen

Een verzoek tot wijziging van de geslachtsnaam (achternaam) moet worden ingediend bij de Minister van Justitie. Hiervoor moeten administratiekosten (leges) worden betaald. Ook dit verzoek kan een minderjarige niet zelf doen, maar alleen zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger (ouder of voogd). De regels voor dit verzoek zijn neergelegd in het Besluit geslachtsnaamwijziging. De gronden waarop een achternaam gewijzigd kan worden, zijn bijvoorbeeld dat de naam bespottelijk is, onvoldoende onderscheidend vermogen heeft of de naam bij aangifte verkeerd is gespeld. Voor minderjarigen kan ook de geslachtsnaam worden gewijzigd in de andere ouder na scheiding, in de naam van de nieuwe partner van de ouder of van de pleegouder, indien de betreffende persoon de minderjarige onmiddellijk voorafgaand aan het verzoek een aangesloten periode van minstens vijf (minderjarige onder de 12 jaar) c.q. drie jaar (minderjarige boven de 12 jaar) heeft verzorgd en opgevoed. De minderjarige van 12 jaar of ouder dient met de wijziging in te stemmen. Tenslotte is er nog een hardheidsclausule: als een verzoek tot geslachtsnaamwijziging niet gebaseerd kan worden op een artikel in het genoemde besluit, dan kan zij toch worden toegewezen als de afwijzing de lichamelijke of geestelijke gezondheid van de betrokkene in ernstige mate zou schade. Tegen een beslissing op het verzoek tot geslachtsnaamwijziging kan door een belanghebbende in bezwaar en zonodig in beroep worden gegaan bij de bestuursrechter.

Kosten naamswijzging

Juridische hulp bij naamswijziging

Als u juridische hulp nodig heeft bij een verzoek tot naamswijziging dan kunt u een beroep doen op ons kantoor. Vullings advocatuur en mediation heeft de benodigde kennis en ervaring in huis om u bij te kunnen staan. Tijdens kantooruren kunt u bellen naar het nummer: 076-20 300 10. ’s Avonds en in het weekend kunt u ons bereiken door een email te sturen naar info@v-advocaten.nl (ook buiten kantoortijden wordt de email regelmatig gecontroleerd) of vul het contactformulier in op onze website www.v-advocaten.nl.

Maak een afspraak

mr. R.A.H. (Renske) Vullings
Dit artikel is geschreven door:
mr. R.A.H. (Renske) Vullings