Mediator scheiding: een stappenplan

Mediator scheiding: een stappenplan

Een mediator scheiding in de arm nemen, wordt sterk aanbevolen in scheidingssituaties. Juist in dergelijke complexe situaties is het goed met elkaar te blijven praten. Slechte of geen communicatie leidt immers vaak tot escalaties en kan eindigen in een vechtscheiding. Er is bijna geen scheidingssituatie denkbaar waarin mediation geen optie is. Wat kunt u van een mediator scheiding verwachten? Hoe verlopen de mediationgesprekken?

Mediation bij scheiding

Stap 1 mediator scheiding: Kennismaking en oriëntatie

Als u heeft gekozen voor mediation en met mij in gesprek gaat, zal ik u als eerst uitleggen wat mediation precies inhoudt. Ook wordt toegelicht wat de rol van de mediator scheiding daarin is en zal ik toetsen of u beide op deze wijze uw scheiding wenst af te wikkelen. Mediation is namelijk op vrijwillige basis en u heeft een inspanningsverplichting om de mediation te laten slagen. Het is dus belangrijk vast te stellen dat u zich daarvan bewust bent en u zich daarin kunt vinden. U wordt daarbij tevens gewezen op de犀利士
spelregels van mediation, welke ook zijn vastgelegd in de mediationovereenkomst. Deze overeenkomst wordt door u, uw ex-partner en mij voorafgaand aan de mediation ondertekend.

Na ondertekening van de mediationovereenkomst, starten de inhoudelijke gesprekken. Tijdens de mediation worden verschillende fases doorlopen, onder te verdelen in drie hoofdonderwerpen: de emotionele kant van de scheiding, de zakelijke en de juridische gevolgen van de scheiding.

Het eerste gesprek is vooral bedoeld ter introductie en om elkaar wat beter te leren kennen. Om die reden zullen u, uw ex-partner en de mediator scheiding eerst spreken over jullie geschiedenis, de reden van de beëindiging van jullie relatie en het verwerkingsproces. Dit wordt ook wel de “scheidingsmelding” genoemd.

Hoe vertelt u dat u wilt scheiden?

Stap 2 mediator scheiding: De kinderen

Als u minderjarige kinderen heeft, wordt na de introductie vaak eerst ingegaan op de wijze waarop u de kinderen in het scheidingsproces kunt/wilt betrekken en begeleiden. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat u als partners uit elkaar gaat, maar niet als ouders. De scheiding verandert immers niets aan uw ouderschap en de kinderen hebben u allebei nodig. Vervolgens wordt inhoudelijk ingegaan op de te maken afspraken over de kinderen. Hierbij kunt u denken aan:

  • waar de kinderen hun hoofdverblijf zullen hebben;
  • welke zorg- en contactregeling er zal gelden;
  • op welke wijze u elkaar over de kinderen informeert;
  • op welke wijze u de kosten van de kinderen verdeelt.

Mediator scheiding: De kinderen Uit elkaar met kind

Stap 3 mediator scheiding: Zakelijke afwikkeling

Na de kinderen te hebben besproken, volgt de zakelijke fase. In die fase zal ten eerste worden gekeken naar de vermogenszijde, te weten de afwikkeling van de huwelijksgemeenschap, de huwelijkse voorwaarden of de samenlevingsovereenkomst. Als daarover duidelijkheid bestaat, kan worden gesproken over de inkomenszijde, waaronder alimentatie- en pensioenafspraken.

De financiële gevolgen Meer over alimentatie

Stap 4 mediator scheiding: Juridische afwikkeling

De laatste fase van de mediation is de juridische fase. Ik zal de afspraken die zijn gemaakt in een echtscheidingsconvenant neerleggen. In het geval er geen sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt dit een beëindigingsovereenkomst genoemd. De afspraken over de kinderen komen in een ouderschapsplan. Na ondertekening van deze stukken zal ik namens u een echtscheidingsverzoek bij de rechtbank indienen en de rechter verzoeken uw afspraken uit het ouderschapsplan en het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst te bekrachtigen.

Meer over scheiding Vaste prijsafspraak mediation

De hiervoor besproken stappen vormen enkel een leidraad voor de mediation. Het is uiteraard mogelijk dat daarvan wordt afgeweken, als blijkt dat dat nodig is of u daar behoefte aan heeft.

Wenst u bijstand? Neem dan contact met ons op.

Neem contact met ons op

mr. R.A.H. (Renske) Vullings
Dit artikel is geschreven door:
mr. R.A.H. (Renske) Vullings