Mediation: De kinderen

Mediation: De kinderen

Hoe vertelt u de kinderen dat u uit elkaar gaat?

Aan de kinderen vertellen dat u gaat scheiden, is vaak erg moeilijk en verdrietig. Voor sommige kinderen komt het als een verrassing, terwijl andere kinderen al door hebben dat er iets niet goed zit of dat papa en mama vaak ruzie hebben. Het is het beste voor de kinderen om te vertellen dat u gaat scheiden als u daar zelf helemaal zeker van bent. Wij raden daarnaast aan dit moeilijke gesprek samen met uw partner aan te gaan. Zo’n gesprek wordt ook wel een “paraplugesprek” genoemd. De paraplu staat symbool voor de overkoepelende bescherming, die zorgt dat alles wat zich daaronder bevindt, veilig is en beschermd wordt. Kinderen hebben behoefte aan duidelijkheid en willen graag weten hoe hun leven eruit gaat zien. Vaak zullen zij nog heel erg met zichzelf bezig zijn. Andere kinderen willen graag helpen of willen weten wat er mis is gegaan. Voor een kind is het van groot belang niet tussen de ouders in te komen staan. Het is daarom belangrijk dat u zich realiseert dat u als partners uit elkaar gaat, maar niet als ouders. De scheiding verandert immers niets aan uw ouderschap en de kinderen hebben u beiden nodig.

Uit elkaar met kind

Hoe betrekt u de kinderen in het scheidingsproces?

Kinderen mogen uiteraard suggesties doen over hun leefsituatie na de scheiding. Het is belangrijk dat gesprekken hierover op een zorgvuldige manier met de kinderen worden gevoerd, waarbij aansluiting bij de leeftijd van de kinderen wordt gezocht. Op die manier krijgen zij een passende rol in het proces. Zij zijn echter niet verantwoordelijk voor de te nemen beslissingen. Dat blijft u als ouders.

Als uw kinderen daar behoefte aan hebben, kan ook de mediator met hen in gesprek gaan. Voor kinderen is het ten eerste fijn de mediator te ontmoeten, zodat zij weten met wie hun ouders gesprekken over de afwikkeling van de scheiding voeren. Daarnaast krijgen kinderen hierdoor het gevoel in het scheidingsproces betrokken te zijn en gehoord te worden. De mediator bespreekt met de kinderen wat zij aan u als ouder terug mag koppelen uit de gesprekken die de mediator met hen heeft gevoerd. Kinderen kunnen dus in alle vrijheid vertellen wat er op hun hart ligt en wat hun wensen voor de leefsituatie na de scheiding zijn.

Twaalf jaar: mag ik nu zelf kiezen? Villa Pinedo

Welke afspraken moeten er over de kinderen worden gemaakt?

Bij de inhoudelijke afspraken die u over de kinderen moet gaan maken, kunt u denken aan:

  • waar de kinderen hun hoofdverblijf zullen hebben;
  • welke zorg- en contactregeling er zal gelden en hoe de vakanties en feestdagen worden verdeeld;
  • op welke wijze u elkaar over de kinderen informeert;
  • op welke wijze u (samen) beslissingen over de kinderen neemt;
  • wie de kinderen naar artsenbezoeken e.d. begeleidt;
  • op welke wijze u de kosten van de kinderen verdeelt.

De inhoudelijke afspraken die u maakt, worden door de mediator in een zogenoemd “ouderschapsplan” vastgelegd.

Kosten ouderschapsplan Kinderalimentatie

Gespecialiseerde mediator kinderen

vFASIndien u een vFAS-gespecialiseerde mediator inschakelt voor uw mediation, kunt u er op vertrouwen dat die oog heeft voor uw kinderen en hun belangen.

Vaste prijsafspraak mediation

Voor meer informatie hierover neem geheel verblijvend contact met ons op.

Neem contact op

mr. R.A.H. (Renske) Vullings
Dit artikel is geschreven door:
mr. R.A.H. (Renske) Vullings