Kind erkennen zonder toestemming moeder

Kind erkennen zonder toestemming moeder

Voor erkenning van een kind is de toestemming nodig van de moeder. Als de moeder haar toestemming geeft, kan de erkenning van het kind bij de gemeente vastgelegd worden. Maar kan je als vader ook een kind erkennen zonder toestemming van de moeder?

Meer over erkenning kind Neem contact op

Rechten van het kind

Een kind heeft het recht te weten wie zijn of haar vader is. Een kind heeft daarnaast ook het recht tot wettelijke erkenning  van deze familiebetrekking met zijn of haar vader.

Het verdrag inzake de rechten van het kind

Kind erkennen zonder toestemming moeder

Als de moeder geen toestemming tot erkenning geeft, kan de erkenning niet via de gemeente geregeld worden. Maar hoe kan je als vader dan toch je kind erkennen zonder toestemming van de moeder? Als de biologisch vader toch het kind wil erkennen, moet er een verzoek tot erkenning ingediend worden bij de rechter. De rechter kan namelijk vervangende toestemming voor de erkenning geven. Dit verzoek moet via een advocaat worden ingediend.

Onze advocaten

Voorwaarden voor vervangende toestemming tot erkenning

Om van de rechter toestemming te krijgen tot erkenning van een kind moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • de erkenner is de verwekker van het kind
  • de erkenner moet 16 jaar of ouder zijn
  • het kind heeft niet al twee juridische ouders

Meer over afstamming

DNA-onderzoek

Om aan de eerste voorwaarde te voldoen, moet de rechter kunnen vaststellen dat de erkenner daadwerkelijk de verwekker is van het kind. De rechter kan daarvoor bepalen dat er een DNA-onderzoek moet plaatsvinden. Het DNA van het kind en het DNA van de man wordt dan via een rechtsgeldige DNA-test vergeleken met elkaar. Uit het DNA-onderzoek moet blijken dat de man de biologische vader van het kind is.

Meer over het DNA-onderzoek

Kind vanaf 12 jaar

Als het kind 12 jaar of ouder is, is ook de toestemming van het kind nodig voor de erkenning. Maar wat als het kind géén toestemming geeft? In dat geval kan er ook een verzoek tot vervanging van de toestemming van het kind worden ingediend bij de rechter.

Twaalf jaar: mag ik nu zelf kiezen?

Kind vanaf 16 jaar

Voor de erkenning van een kind van 16 jaar of ouder is niet de toestemming van de moeder nodig. Het kind moet echter wel zelf toestemming geven voor de erkenning.  Als het kind geen toestemming geeft, kan ook in dat geval een verzoek tot vervanging van de toestemming van het kind worden ingediend bij de rechter.

Afwijzing erkenning

De rechter wijst een verzoek tot erkenning meestal toe. De rechter kan het verzoek tot erkenning echter ook afwijzen. In de wet staat hiervoor één reden, namelijk als de erkenning “de belangen van de moeder bij een ongestoorde verhouding met het kind schaadt of een evenwichtige sociaalpsychologische en emotionele ontwikkeling van het kind in het gedrag komt”. Deze grond wordt echter niet vaak toegepast.

De meeste bezwaren die worden geuit tegen de erkenning zijn eigenlijk gericht tegen een omgangsregeling. Het bezwaar dat erkenning een recht tot omgang met het kind tot stand brengt en er mogelijk problemen ontstaan rondom de omgang tussen het kind en de vader, levert echter niet direct redenen op om niet tot erkenning over te gaan.

Erkenning is in feite een administratieve handeling, namelijk het op de geboorteakte van een kind registreren dat een persoon de juridische vader van dat kind is. De rechter mag alleen een verzoek tot erkenning afwijzen als deze administratieve handeling dermate veel schade teweegbrengt dat aan bovenstaande afwijzingsgrond wordt voldaan.

Wat als de vader geen erkenning wil?

Wat kan je doen als de biologische vader een kind niet wil erkennen? Er is dan de mogelijkheid om via de rechter het vaderschap gerechtelijk te laten vaststellen.

Meer over gerechtelijke vaststelling van het vaderschap

Gevolgen erkenning

Welke gevolgen heeft de vaststelling van de erkenning van een kind?

  • tussen het kind en de vader ontstaat een juridische familierechtelijke band
  • op de geboorteakte van het kind komt de vermelding van de vader te staan
  • het kind kan de achternaam van de vader krijgen. Een kind van 16 jaar of ouder moet bij de rechter aangeven of het de achternaam van de moeder of van de vader zal dragen. Bij een kind jonger dan 16 jaar houdt het kind de achternaam van de moeder, tenzij de moeder en de vader gezamenlijk bij de rechter verklaren dat het kind de achternaam van de vader zal hebben.
  • als juridisch ouder heeft de vader het recht op omgang met het kind en informatie over het kind via de andere ouder
  • het kind en de vader worden elkaars wettelijke erfgenamen
  • de vader moet het kind financieel onderhouden (kinderalimentatie) totdat het 21 jaar wordt

De vaststelling van het vaderschap heeft niet tot gevolg dat de vader ook direct het gezag over het kind heeft. Om het gezag te krijgen, moet de gezaghebbende moeder toestemming geven. Als de moeder géén toestemming geeft, kan bij de rechter het gezamenlijk gezag worden aangevraagd.

威而鋼
s/alimentatie/kinderalimentatie/”>Meer informatie over kinderalimentatie
Meer over aanvragen ouderlijk gezag

Kosten procedure erkenning

Wat kost een advocaat in een zaak voor vervangende toestemming tot erkenning? U hebt bij ons de mogelijkheid om uw dossier op basis van een vaste prijsafspraak te laten behandelen. Door te kiezen voor een vaste prijs voor de behandeling van uw zaak, heeft u meer grip op de kosten.

Meer informatie over de Vaste prijsafspraak

U kunt ook kiezen voor ons uurtarief. Bij AB advocaten treft u gespecialiseerde advocaten en mediators voor een betaalbaar uurtarief.

Meer informatie over ons uurtarief

Contact

Heeft u vragen over erkenning, gerechtelijke vaststelling vaderschap, omgang of gezag? Of heeft u andere familierechtelijke vragen? Neem gerust en vrijblijvend contact met ons op.

Onze gespecialiseerde advocaten staan voor u klaar Neem contact op

mr. R.A.H. (Renske) Vullings
Dit artikel is geschreven door:
mr. R.A.H. (Renske) Vullings