Is mediation geschikt voor mijn geschil?

Is mediation geschikt voor mijn geschil?

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van bemiddeling. In mediation hebben jij en je ex-partner de touwtjes zelf in handen. De mediator neemt geen beslissingen, maar is neutraal en zorgt ervoor dat de gemeenschappelijke belangen zichtbaar worden. Hierdoor worden deuren geopend om samen tot een oplossing van jullie geschil te komen. Een advocaat-mediator kan jullie daarnaast (op jullie verzoek) van informatie over de juridische regels voorzien. Dat kan jullie helpen samen een afgewogen beslissing te nemen. Als jij en je ex-partner bereid zijn met elkaar te blijven overleggen, is mediation de beste weg om samen tot een oplossing van jullie geschil te komen.

Lees meer over mediation

De basisregels

Mediation kan alleen succesvol verlopen als jij en je ex-partner je houden aan een paar basisregels.

Jouw rechten zijn:

 • Jouw belangen tellen net zo zwaar als de belangen van je ex-partner.
 • Je mag altijd advies inwinnen bij adviseurs, zoals een andere advocaat, een accountant, een psycholoog, een vriend, enzovoort.
 • Zolang er nog geen overeenkomst tot stand is gekomen, mag je altijd met de mediation stoppen en alsnog de beslissing aan de rechter overlaten.

Jouw plichten zijn:

 • Je moet bereid zijn echt naar je ex-partner te luisteren. De mediator helpt je daarbij. De mening van jouw ex-partner is evenveel waard als jouw mening.
 • Je moet bereid zijn de leiding van de scheidingsmediator te aanvaarden. De mediator kan je echter nooit tot iets dwingen. Loopt de mediation stuk, dan volgt meestal alsnog een procedure waarbij beide partijen een eigen advocaat in de arm nemen.
 • Jij en jouw ex-partner moeten bereid zijn alle voor de oplossing van het geschil relevante informatie aan de mediator mee te delen. Alleen dan is de mediator in staat jullie beiden goed te begeleiden bij het tot stand brengen van een eerlijke en juridisch verantwoorde regeling.

Stappenplan mediation

Voor welke geschillen?

Er is eigenlijk geen geschil op het gebied van familierecht dat zich niet voor mediation leent. Voorbeelden zijn geschillen over:

 • de afwikkeling van een echtscheiding, ontbinding geregistreerd partnerschap of verbreking samenwoning;
 • het hoofdverblijf van minderjarige kinderen;
 • een verhuizing;
 • de omgangsregeling;
 • het vaccineren van je kinderen;
 • de schoolkeuze van je kinderen;
 • het inzetten van hulpverlening voor je kinderen;
 • (wijziging van de) kinder- en of partneralimentatie;
 • wijziging van het ouderschapsplan;
 • (de uitleg of de uitvoering van) de afspraken in het echtscheidingsconvenant

Mediation bij scheiden Mediation bij familiezaken

Voordelen van mediation

Mediation heeft veel voordelen. Zo heb je zelf de regie. Jij en je ex-partner zijn vrij in het maken van de afspraken die jullie wensen. In een procedure is de rechter gebonden aan de geldende wet- en regelgeving. Als je samen tot overeenstemming kunt komen, heeft dat veel meer draagvlak dan dat de rechter een beslissing neemt. Bij de rechter is er in ieder geval altijd één teleurgestelde partij.

Mediation is daarnaast vaak goedkoper dan wanneer jij en je ex-partner ieder een eigen advocaat in de arm nemen. Bij AB advocaten betalen jij en je ex-partner ieder de helft van het uurtarief. Ook kunnen jullie kiezen voor een vaste prijs.

Tijdens de mediationgesprekken wordt niet alleen aandacht geschonken aan de juridische kant van het conflict, maar is er ook ruimte voor de emoties en onderliggende belangen. Ook krijgt jullie onderlinge communicatie de volle aandacht. Dit leidt tot verbetering van de verhoudingen in plaats van verharding.

Mediation is op basis van vrijwilligheid en kan dus ieder moment worden gestopt. Bijvoorbeeld als één van jullie daarin geen heil meer ziet of het jullie uiteindelijk toch niet lukt om overeenstemming te bereiken.

Als je daar de voorkeur aan geeft, kunnen de mediationgesprekken eventueel ook digitaal plaatsvinden. Wij werken met een goed beveiligd en makkelijk te hanteren systeem.

Ex weigert mediation, wat nu?

Onze mediators

Wij alleen zijn vFAS advocaat-mediator en hebben een op mediation toegespitste specialisatie-opleiding gedaan. Bij ons ben je dus in goede handen!

Omdat wij ook advocaat zijn, kunnen wij tevens zorgdragen voor de eventuele juridische afwikkeling. Hierbij kun je denken aan het indienen bij de rechtbank van een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding, ontbinding van het geregistreerd partnerschap en/of de bekrachtiging van de in mediation gemaakte afspraken.

Re樂威壯
nske Vullings

Contact

Heb je nog vragen over mediation, of wens je een afspraak te maken? Neem dan contact op!

Contact

mr. R.A.H. (Renske) Vullings
Dit artikel is geschreven door:
mr. R.A.H. (Renske) Vullings