Indexering alimentatie

Indexering alimentatie

De wet schrijft indexering alimentatie voor. Dit betekent dat de alimentatie die door een rechter is vastgesteld, of door u is vastgelegd in een overeenkomst, jaarlijks dient te worden verhoogd. Het percentage waarmee u de alimentatie moet verhogen, wordt elk jaar rond november door de Minister van Veiligheid en Justitie vastgesteld. Het verhogen van de alimentatie wordt ook wel ‘indexeren van de alimentatie’ genoemd.

Waarom indexering alimentatie?

Omdat de kosten van levensonderhoud stijgen, door bijvoorbeeld inflatie, wijzigen de lonen elk jaar. Om die reden worden ook de bedragen van kinderalimentatie en partneralimentatie jaarlijks gewijzigd. Voor de vaststelling van het percentage waarmee de alimentatie moet worden verhoogd, wordt aangesloten bij het loonindexcijfer: het percentage waarmee de lonen elk jaar stijgen. De alimentatie stijgt dus mee met de gemiddelde loonstijging.

Indexeringstool

Gaat de indexering alimentatie vanzelf?

De in een jaar geldende alimentatie wordt verhoogd met het door de Minister van Veiligheid en Justitie vastgestelde percentage. U dient de verhoging op uw alimentatie zelf te berekenen. U kunt daarvoor gebruik maken van onze handige rekentool.

AB advocaten publiceert elk jaar medio november het door de Minister vastgestelde percentage in een blog op de website.

Geïndexeerde alimentatie berekenen

Wilt u gemakkelijk en snel de geïndexeerde alimentatie berekenen? Maak dan gebruik van de handige rekentool van AB advocaten. Met deze tool berekent u gemakkelijk en snel de geïndexeerde alimentatie.

Indexering alimentatie vergeten?

Indien u bent vergeten de alimentatie te indexeren, moet u dat alsnog doen. De achterstand die is ontstaan, dient alsnog aan de alimentatieontvanger te worden betaald. Dit geldt niet voor een achterstand van langer van vijf jaar terug. Een achterstand van langer dan vijf jaar geleden is namelijk verjaard en daar kan geen aanspraak meer op worden gemaakt. Met de indexatie tool kunt u gemakkelijk en snel de geïndexeerde alimentatie berekenen.

Wat als het inkomen niet is gestegen?

Ook als het inkomen van de alimentatiebetaler niet is gestegen, moet de alimentatie worden geïndexeerd. Als de alimentatiebetaler niet meer in staat is de geïndexeerde alimentatie te betalen, kan wel gekeken worden of de alimentatie kan worden gewijzigd.

Wanneer alimentatie wijzigen?

Een alimentatiebijdrage kan worden gewijzigd als er sprake is van gewijzigde omstandigheden ten aanzien van de situatie zoals die was ten tijde van het vaststellen van de alimentatie. Relevante wijzigingen van omstandigheden kunnen onder meer zijn:

  • inkomensdaling door bijvoorbeeld werkloosheid of arbeidsongeschiktheid;
  • inkomensstijging;
  • gewijzigde wetgeving (bijvoorbeeld de afschaffing van de fiscale aftrekbaarheid van kinderalimentatie of wijziging in de toeslagen, zoals in 2015 heeft plaatsgevonden);
  • verandering in de zorg- en contactregeling/omgangsregeling;
  • uw kind van tussen de 18 en 21 jaar heeft een aanzienlijk inkomen uit een (bij)baan;
  • de alimentatieontvanger is gaan samenwonen;
  • er worden kinderen geboren uit een nieuwe relatie;
  • u wordt onderhoudsplichtig voor stiefkinderen die tot uw huishouden behoren.

Hoe alimentatie wijzigen?

Als er sprake is van een wijziging van omstandigheden die van invloed is op uw financiële situatie, dient de alimentatie te worden herberekend. AB advocaten biedt u bijstand op verschillende manieren. Zo kunt u door ons uw alimentatie laten berekenen en advies krijgen over de mogelijkheden van wijziging voor een vast bedrag van € 250,00 exclusief btw.

Meer over alimentatie

Kosten begeleiden alimentatie wijzing

Daarnaast kunnen wij u en uw ex-partner als mediator begeleiden bij het maken van nieuwe afspraken ten aanzien van de alimentatie. Ook kan er op uw verzoek een herberekening worden gemaakt en een onafhankelijk advies worden gegeven. Wij zorgen er vervolgens voor dat de gewijzigde afspraken door de rechtbank worden bekrachtigd. Voor mediation kunt u bij ons een vaste prijsafspraak maken. Uiteraard is het ook mogelijk voor ons uurtarief te kiezen.

Kosten indexering alimentatie

Uiteraard kunnen wij u ook als advocaten adviseren over de mogelijkheden om tot de wijziging van de alimentatie te komen en eventueel overleg met uw ex-partner en zijn of haar advocaat voeren of voor u een procedure tot wijziging van de alimentatie starten bij de rechtbank. Voor de bijstand in uw alimentatiezaak kunt u bij ons kiezen voor een vaste prijsafspraak of het uurtarief.

Meer over vaste prijsafspraak   Meer over uurtarief

Vrijblijvend contact

Wilt u meer informatie neem dan gerust contact op. Wij helpen u graag verder.

Indexering alimentatie berekenen Neem contact op

mr. R.A.H. (Renske) Vullings
Dit artikel is geschreven door:
mr. R.A.H. (Renske) Vullings