De gezagsbeëindigende maatregel

De gezagsbeëindigende maatregel

De gezagsbeëindigende maatregel is een kinderbeschermingsmaatregel waarbij het gezag van de ouder(s) wordt afgenomen.

Meer over kinderbeschermingsmaatregelen

Procedure gezagsbeëindiging (GBM), hoe werkt het?

De Raad voor de Kinderbescherming onderzoekt eerst of het gezag van de ouder(s) beëindigd moet worden. De rechter kan op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming beslissen het gezag van de ouders(s) te beëindigen. De gezaghebbende ouders worden als belanghebbenden op de zitting door de rechter gehoord. Ook een niet-gezaghebbende ouder wordt (als informant) uitgenodigd om zijn mening te geven. Kinderen die 12 jaar of ouder zijn, worden afzonderlijk door de rechter gehoord.

Meer over ondertoezichtstelling

Wanneer beslist de rechter tot beëindiging van het gezag?

De rechter beëindigt het gezag van de ouder(s) als het kind ernstig in de ontwikkeling wordt bedreigd en “de ouders niet in staat zijn om de verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind te dragen”. In de meeste gevallen wordt het gezag van de ouders beëindigd als een kind langdurig uit huis is geplaatst in een pleeggezin of in een instelling. Er moet dan worden beoordeeld of het kind nog terug thuis bij de ouders kan wonen. Thuisplaatsing dient binnen een voor het kind (gezien de leeftijd en ontwikkeling) passende termijn plaats te vinden. Als thuisplaatsing na deze termijn niet mogelijk blijkt, neemt Jeugdzorg een zogenoemd opvoedbesluit. Er wordt dan niet meer gewerkt naar thuisplaatsing. De rechter beëindigt dan het gezag van de ouders.

Meer over uithuisplaatsing  Informatie over Choplist

Voogdij na beëindiging gezag

Beëindigt de rechter het gezag over uw kind? Dan krijgt jeugdzorg (zoals Jeugdbescherming) of de pleegouder het gezag over uw kind. Zij oefenen dan de voogdij over uw kind uit. Uw kind wordt opgevoed in het pleeggezin of in een instelling. Als uw gezag is beëindigd, heeft u officieel niets meer over uw kind te zeggen. De voogd moet u wel (zover mogelijk) betrekken bij en informeren over uw kind. U hebt ook recht op contact met uw kind, maar dit contact kan wel beperkt worden. Jeugdbescherming bepaalt de contactregeling.

Duur gezagsbeëindigende maatregel (GBM)

De beëindiging van het gezag duurt tot uw kind 18 jaar is. Een kind is vanaf 18 jaar volwassen en staat dan niet meer onder gezag of voogdij.

Advocaat gespecialiseerd in gezagsbeëindigende maatregel

Advocaten en mediatorsDe gezagsbeëindigende maatregel is een ingrijpende maatregel. Het kan zijn dat u het er niet mee eens bent dat uw gezag over uw kind wordt beëindigd. Of dat u anders denkt dan jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming over wat in het belang van uw kind is. Het is van belang dat u dan wordt bijgestaan door een advocaat gespecialiseerd in kinderbeschermingsmaatregelen.

Het is daarbij niet alleen belangrijk dat de advocaat de nodige kennis en ervaring heeft. Dit soort zaken verlangen een actieve opstelling van de advocaat die nauw betrokken blijft in het contact met jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming en, indien nodig, stappen onderneemt om tot de thuisplaatsing van het kind te komen.

Advocaat tegen jeugdzorg Onze gespecialiseerde advocaat

Neem contact op met onze gespecialiseerde advocaat in kinderbeschermingsmaatregelen

Onze gespecialiseerde advocaat in kinderbeschermingsmaatregelen heeft die kennis en ervaring én toont daadwerkelijk betrokkenheid in uw zaak. We voeren gedegen verweer tegen de uithuisplaatsing of de verlenging daarvan en tegen de beëindiging van het gezag over uw kind. Ook kunnen wij u bijstaan in hoger beroep tegen de gezagsbeëindigende maatregel. Daarnaast voeren we gesprekken met de gezinsvoogd of zijn we, indien nodig, aanwezig bij gesprekken met jeugdzorg. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Neem contact op Wat kost een advocaat?

VNJA

mr. R.A.H. (Renske) Vullings
Dit artikel is geschreven door:
mr. R.A.H. (Renske) Vullings