Ex weigert mediation, wat nu?

Ex weigert mediation, wat nu?

Beide partijen moeten willen

Wanneer u gaat scheiden moet er veel geregeld worden. Wat gebeurt er met de gezamenlijke woning? Heeft u recht op alimentatie of bent u verplicht alimentatie te betalen? Hoe worden de schulden verdeeld? Juist in deze periode, waarin communicatie meer dan ooit van belang is, staan emoties een goede communicatie vaak in de weg. Tussenkomst van een mediator zorgt ervoor dat de communicatie soepel verloopt en u tot afspraken komt, waar u beiden achter kunt staan. Maar ook als u en uw partner al goed met elkaar kunnen communiceren is mediation de aangewezen weg. Er is bijna geen scheidingssituatie denkbaar waarin mediation geen oplossing biedt. Hiervoor is echter wel vereist dat u beiden achter de keuze voor mediation staat en u zich daarvoor ten volle inzet.

Lees meer over mediation

Mediation en kinderen

Indien u kinderen heeft, is mediation zo mogelijk nog belangrijker. U blijft immers ouders van uw kinderen en u zult ook na de scheiding overleg over hen moeten blijven voeren. Als dat niet lukt, zullen de kinderen daar vroeg of laat last van krijgen. Op een goede wijze met elkaar communiceren, zodat u ook na de scheiding op een goede manier met elkaar in gesprek blijft, is één van de hoofdpijlers van mediation. Onze mediators bieden tevens aan – als daar behoefte aan bestaat – met uw kind in gesprek te gaan. Op die manier voelt een kind zich betrokken en gehoord. Bovendien kan dat u weer helpen in het maken van passende afspraken over de kinderen.

Uit elkaar met kind

Ex weigert mediation, wat nu?

Als uw ex mediation weigert, betekent dat nog niet dat u er niet alsnog samen uit kunt komen en u naar de rechter moet. Indien uw ex geen mediation wilt, is mediation wel uitgesloten. Het betreft een vrijwillig traject. Mediation kan alleen slagen indien beide partners daarvoor openstaan. Zonder mediation kunt u echter nog steeds zonder tussenkomst van de rechter afspraken maken. Indien u en uw ex een eigen advocaat hebben, zal altijd eerst worden bekeken of overleg in aanwezigheid van twee advocaten mogelijk is.

Wij zullen te allen tijde trachten met uw ex-partner of diens advocaat in gesprek te gaan, om te bezien of er (op onderdelen) overeenstemming kan worden bereikt. In dat geval vindt er een zogenoemd viergesprek tussen ex-partners en hun advocaten plaats. De afspraken die worden gemaakt, worden net als bij mediation in een echtscheidingsconvenant of een ouderschapsplan vastgelegd en vervolgens door de rechter bekrachtigd.

Kosten convenant Kosten ouderschapsplan

Als u er ook in onderling overleg niet uitkomt, is een procedure bij de rechtbank onvermijdelijk. Ook in dat geval is het soms nog mogelijk dat u alsnog onder begeleiding van de rechter tot overeenstemming komt. Tijdens een zitting zal een rechter vaak onderzoeken of er nog ruimte is voor een minnelijke regeling en zo nodig daarop aansturen. Wij behartigen uw belangen tijdens een dergelijke procedure en voorzien u van advies.

Onze advocaten

Vrijblijvend contact

Wilt u meer informatie over mediation of bijstand door een advocaat? Neem gerust contact met ons op.

Neem contact op

mr. R.A.H. (Renske) Vullings
Dit artikel is geschreven door:
mr. R.A.H. (Renske) Vullings