Erkenning kind

Erkenning kind

Erkenning kind, hoe werkt dat? Er is een verschil tussen de situatie dat een kind wordt geboren van ouders die getrouwd zijn of geregistreerd partnerschap hebben en een kind dat wordt geboren van ouders die niet gehuwd of geregistreerd partner zijn.

Binnen huwelijk of geregistreerd partnerschap

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en krijgt u samen met uw partner een kind? Dan hoeft u uw kind niet te erkennen. De gehuwde of geregistreerde partners worden automatisch na de geboorte van het kind de juridische ouders van het kind.

Dit is ook het geval als de echtgenoot niet de biologische vader van het kind is. In sommige gevallen is dit niet wenselijk, bijvoorbeeld als de biologische vader niet de partner van de moeder is. De biologische vader kan het kind dan niet erkennen, omdat door het huwelijk van de moeder haar echtgenoot al de juridische vader van het kind is geworden. In dat geval moet er eerst door de rechter een vernietiging van het door het huwelijk ontstane vaderschap worden uitgesproken, voordat de biologische vader zijn kind kan erkennen. Laat u in dat geval bijstaan door één van onze gespecialiseerde advocaten.

Neem contact op Onze gespecialiseerde advocaten

Relatie of na verbreking relatie

Bent u niet getrouwd of is er geen geregistreerd partnerschap dan wordt alleen de moeder waaruit het kind wordt geboren de juridisch ouder van het kind. De moeder staat dus automatisch op de geboorteakte van het kind vermeld en zij krijgt ook meteen het ouderlijk gezag. De vader moet het kind erkennen om ook op de geboorteakte van het kind te komen staan. Na erkenning van zijn kind is hij de juridisch vader geworden. Hoe gaat erkenning kind in zijn werk?

Hoe erkenning kind?

Een kind kan erkend worden vóór de geboorte, tijdens de aangifte van de geboorte of op een later moment. De voorwaarden zijn:

  • de erkenner moet 16 jaar of ouder zijn
  • er is toestemming nodig van de moeder (tenzij het kind ouder is dan 16 jaar)
  • als het kind 12 jaar of ouder is, dan is toestemming van het kind nodig
  • er mogen niet al twee juridische ouders zijn

Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan het kind worden erkend. Erkenning vóór de geboorte of op een later moment kan bij elke gemeente in Nederland. Erkenning tijdens de aangifte van de geboorte moet gebeuren bij de gemeente waar het kind geboren is. Er zijn geen kosten verbonden aan de erkenning bij de gemeente.

Geen toestemming van de moeder

Als de moeder geen toestemming tot erkenning geeft, kan de erkenning niet via de gemeente geregeld worden. Als u toch uw kind wil erkennen, moet er een verzoek tot erkenning worden ingediend bij de rechtbank. De rechter kan namelijk vervangende toestemming voor de erkenning geven. Dit verzoek moet via een advocaat worden ingediend.

In deze procedure moet vastgesteld worden of de verzoeker de biologische vader is. Als hier twijfel over is, zal de rechter eerst een verwantschapsonderzoek (DNA) bevelen. In beginsel wordt, als de biologische verwantschap vaststaat, de vervangende toestemming tot erkenning door de rechter toegewezen. Met de uitspraak van de rechter kan de erkenning alsnog bij de gemeente geregeld worden.

Laat u voor deze procedure bijstaan door één van onze in het familierecht gespecialiseerde advocaten.

Meer over erkenning kind zonder toestemming moeder Neem contact op met uw advocaat

Wilt niet erkennen

Wilt de biologische vader het kind niet erkennen? En wilt de moeder of het kind toch dat het juridisch ouderschap wordt geregistreerd? De moeder of het kind kan dan bij de rechtbank een verzoek tot gerechtelijke vaststelling vaderschap indienen. Dit verzoek moet via een advocaat worden ingediend.

Let op: voor dit verzoek gelden speciale termijnen waarbinnen het verzoek bij de rechtbank moet zijn gedaan. Laat u voor deze procedure bijstaan door één van onze in het familierecht gespecialiseerde advocaten.

Meer over gerechtelijke vaststelling vaderschap Meer informatie over afstamming

Kosten procedure erkenning

Wat kost een advocaat in een zaak over erkenning? Wij houden van openheid en helderheid; kwaliteit voor een betere prijs. U heeft bij ons de mogelijkheid om uw dossier op basis van een vaste prijsafspraak te laten behandelen. Door te kiezen voor een vaste prijs voor de behandeling van uw zaak, heeft u meer grip op uw kosten.

Onze vaste prijsafspraak erkenning

U mag uiteraard ook kiezen voor ons uurtarief. Bij AB advocaten treft u gespecialiseerde advocaten en mediators voor een betaalbaar uurtarief.

Meer informatie over ons uurtarief

Een procedure bij de rechtbank beperkt zich vaak niet tot de erkenning. Ook het gezag en de omgangsregeling kunnen aan bod komen in dezelfde procedure. Heeft u vragen over ons tarief in dit soort gecombineerde procedures, neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Gevolgen erkenning

U wordt de juridisch ouder van het kind als u het kind erkent. Wat heeft dat tot gevolgen?

  • tussen u en uw kind ontstaat een juridische familierechtelijke band
  • op het moment van erkenning kiest u (samen met uw partner) de achternaam van het kind
  • als juridisch ouder hebt u recht op omgang met het kind en informatie over het kind via de andere ouder
  • u en uw kind worden elkaars wettelijke erfgenamen
  • u moet het kind financieel onderhouden (kinderalimentatie) totdat het 21 jaar wordt

Meer informatie over kinderalimentatie

Gezag

Let op: erkenning houdt niet in dat u ook direct het gezag over uw kind heeft. Als het kind binnen huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren hebben de ouders van automatisch samen het ouderlijk gezag over het kind. In het geval er echter géén sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap moet naast de erkenning het gezamenlijk gezag apart aangevraagd worden om samen het ouderlijk gezag over het kind uit te oefenen.

Meer over aanvragen ouderlijk gezag

Kosten procedure erkenning

Wat kost een advocaat in een zaak voor vervangende toestemming tot erkenning? U hebt bij ons de mogelijkheid om uw dossier op basis van een vaste prijsafspraak te laten behandelen. Door te kiezen voor een vaste prijs voor de behandeling van uw zaak, heeft u meer grip op de kosten.

Meer informatie over de Vaste prijsafspraak

U kunt ook kiezen voor ons uurtarief. Bij AB advocaten treft u gespecialiseerde advocaten en mediators voor een betaalbaar uurtarief.

Meer informatie over ons uurtarief

Contact

Heeft u vragen over erkenning, gerechtelijke vaststelling vaderschap, omgang of gezag? Of heeft u andere familierechtelijke vragen? Neem gerust en vrijblijvend contact met ons op.

Onze gespecialiseerde advocaten staan voor u klaar Neem contact op

mr. R.A.H. (Renske) Vullings
Dit artikel is geschreven door:
mr. R.A.H. (Renske) Vullings