Divorce Challenge

Divorce Challenge

Zo’n 35.000 kinderen krijgen jaarlijks te maken met een echtscheiding. Naar schatting kunnen 10 tot 15% van die scheidingen worden bestempeld als “vechtscheiding”. Uit onderzoek is gebleken dat de kinderen die bij zo’n echtscheiding betrokken zijn, vaker problemen op school krijgen, meer crimineel gedrag vertonen, emotionele problemen hebben en later vaker problemen ondervinden in hun eigen relaties.

Terugdringen vechtscheidingen

Op 6 september jl. is minister Van der Steur van Veiligheid en Justit樂威壯ie de “Divorce Challenge” gestart, met als doel het aantal vechtscheidingen in Nederland terug te dringen en de negatieve gevolgen van een scheiding voor kinderen te verminderen. In dit kader is de website www.divorcechallenge.nl gelanceerd, waarop professionals, vernieuwers en ervaringsdeskundigen hun ideeën kunnen opwerpen over manieren waarop een scheiding geregeld dient te worden, zodat een vechtscheiding zoveel mogelijk wordt voorkomen en kinderen zo min mogelijk last van de scheiding ondervinden. Gedurende drie maanden kunnen op voornoemde site voorstellen worden gedaan.

Goede begeleiding bij scheiding

AB advocaten juicht dit initiatief enorm toe. Wij weten hoe belangrijk het is dat mensen met elkaar blijven communiceren en op rustige wijze samenwerken om tot een goede afwikkeling van een (echt)scheiding te komen. In het bijzonder dient daarbij oog te zijn voor de belangen van de kinderen. Onze vFAS-specialisten zijn opgeleid u daarin te ondersteunen, als mediator of advocaat.

De Divorce Challenge is daarnaast een oproep aan deskundigen om over de grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken en de samenwerking te zoeken, bijvoorbeeld tussen advocaten en hulpverleners. Van het belang om met andere deskundigen samen te werken zijn wij ons bij AB advocaten zeer bewust. Indien wij dat wenselijk achten, zullen wij onze klanten dan ook altijd adviseren in de mogelijkheden van hulp bij bijvoorbeeld het verbeteren van communicatie tussen ouders of hulp voor de kinderen bij een echtscheiding.

Stappenplan scheiding

Expertpanel

De inzendingen van de Challenge worden eind november a.s. aan een expertpanel voorgelegd, waaraan onder andere de Kinderombudsman, een mediator, een rechter en een hoogleraar familie- en jeugdrecht zullen deelnemen. Zij zullen een selectie uit de inzendingen maken en indieners stimuleren gezamenlijk te kijken of voorstellen elkaar kunnen versterken, waardoor mogelijk nieuwe samenwerkingen zullen ontstaan. Ook jongeren die ervaring hebben met een scheiding, zullen hierbij worden betrokken. Op 14 december a.s. zal de slotbijeenkomst plaatsvinden. In aanwezigheid van minister Van der Steur zal het panel dan vaststellen welke voorstellen verdere uitwerking verdienen. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie zal daarbij hulp bieden in de vorm van expertise, contacten en het vinden van financiering.

AB advocaten heeft bijzondere aandacht voor Divorce Challenge en hoopt met de uitkomsten daarvan haar expertise verder te verrijken, zodat wij u en uw kinderen van goede bijstand bij uw echtscheiding kunnen blijven voorzien.

Advies nodig?

Vullings advocatuur en mediation heeft de benodigde kennis en ervaring om u als mediator of als advocaat bij te kunnen staan. Tijdens kantooruren kunt u bellen naar het nummer: 076-20 300 10. ’s Avonds en in het weekend kunt u ons bereiken door een e-mail te sturen naar info@v-advocaten.nl (ook buiten kantoortijden wordt de e-mail regelmatig gecontroleerd) of vul het contactformulier in op onze website.

Neem vrijblijvend contact op

mr. R.A.H. (Renske) Vullings
Dit artikel is geschreven door:
mr. R.A.H. (Renske) Vullings