De gezinsadvocaat

De gezinsadvocaat

De gezinsadvocaat is een nieuwe scheidingsexpert, in het leven geroepen voor het terugdringen van vechtscheidingen. Een kerngroep van vijftien professionals werkt aan de ontwikkeling van deze nieuwe scheidingsspecialist. Hopelijk kan deze “echtscheidingsspecialist nieuwe stijl” binnenkort in de praktijk aan de slag.

Wat doet een gezinsadvocaat?

Wat moet u zich bij de gezinsadvocaat voorstellen? Hoe gaat die te werk? Inmiddels zijn de grote lijnen uitgezet: de gezinsadvocaat houdt rekening met het welzijn en de wensen en belangen van kinderen en beide ouders. Deze nieuwe echtscheidingsspecialist krijgt vooral een regiefunctie in echtscheidingszaken en zal met name optreden als casemanager die de scheidende ouders begeleidt en kijkt naar wat zij en de kinderen nodig hebben.

Checklist scheiden

Meervoudige partijdigheid

Het grote verschil met de normale echtscheidingsadvocaat is dat de gezinsadvocaat niet gaat voor het belang van één cliënt, maar voor de belangen van het gehele gezin. Dit zorgt ervoor dat de focus kan blijven liggen op het bereiken van een duurzame regeling waardoor ouders een oplossing krijgen voor hun geschillen en niet in een strijd terechtkomen.

Meer over scheiding Meer over mediation

Regiezitting

Het idee is dat in gevallen waarin het conflict tussen ouders onoverbrugbaar lijkt te zijn en zij niet tot afspraken kunnen komen, een regiezitting wordt ingelast, waarbij beide ouders worden bijgestaan door de gezinsadvocaat. Die verwoordt dan op neutrale en respectvolle manier het standpunt van beide ouders. De rechter hakt vervolgens een knoop door.

Als het een erg lastige kwestie is, kan een gezinsadvocaat eventueel voor allebei de ouders een advocaat inschakelen. De gezinsadvocaat houdt dan in de gaten dat de advocaten van de ouders niet gericht zijn op een gevecht, maar op samenwerking en oplossingen die voor het hele gezin goed zijn. Na de zitting kan de gezinsadvocaat de regie weer verder oppakken.

Ook kan de gezinsadvocaat een zogenoemde “bijzonder curator” inschakelen: een belangenbehartiger voor de kinderen.

Uit elkaar met kind

Mediation

Een gezinsadvocaat zou zelf als mediator bij de juridische afwikkeling van de scheiding kunnen optreden. Een andere optie is dat de gezinsadvocaat de ouders naar een andere mediator doorverwijst.

Scheidingsadvocaat of mediator? Mediator scheiding: een stappenplan

Hulpverleners

De gezinsadvocaat werkt nauw samen met andere hulpverleners en kan op die manier passende hulp inschakelen. De gezinsadvocaat is dus een verbinder tussen de verschillende hulpverleners die bij het gezin betrokken raken, waardoor er een veilig vangnet voor de kinderen en ouders ontstaat.

Wat doet een mediator bij scheiding? Kosten mediation

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij juichen de plannen voor deze nieuwe echtscheidingsspecialist toe, omdat wij al grotendeels op die manier werken en zien dat dat positieve effecten heeft. Onze mediators en advocaten hebben oog voor de behoeftes van het hele gezin en passen daarop hun werkwijze aan. Zij gaan voortvarend en de-escalerend te werk, zodat er rust komt en ouders en kinderen duidelijkheid krijgen over wat er geregeld moet gaan worden en hoe gaat de toekomst eruit zal gaan zien. Wij helpen u graag verder!

Neem contact op

 

mr. R.A.H. (Renske) Vullings
Dit artikel is geschreven door:
mr. R.A.H. (Renske) Vullings