Alimentatie en het Coronavirus

Alimentatie en het Coronavirus

Alimentatie en het Coronavirus? Het Coronavirus heeft een grote impact op de financiële huishouding van veel mensen. De onzekerheid over het inkomen doet bij velen de vraag opwerpen wat dat betekent voor de te betalen of te ontvangen alimentatie. Moet u als alimentatieontvanger vrezen voor verlaging van de alimentatie of als alimentatiebetaler vrezen voor instandhouding van het oude bedrag, terwijl u dat niet meer op kunt hoesten?

Meer over alimentatie

Mogelijkheden tot wijziging

De wet schrijft voor dat de alimentatie kan worden aangepast, als er sprake is van een relevante wijziging van omstandigheden waardoor de alimentatie niet meer aan de wettelijke maatstaven voldoet. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als:

  • het inkomen van de alimentatiebetaler of -ontvanger daalt;
  • er zich een wijziging voordoet in de zorg- en contactregeling;
  • er zich een wijziging in de gezinssamenstelling voordoet.

Omgangsregeling en het Corona-virus

Daling van het inkomen

Een daling van het inkomen kan leiden tot herberekening en eventuele aanpassing van de alimentatie. Er moet dan wel sprake zijn van niet-verwijtbaar inkomensverlies. Op het eerste oog kan worden aangenomen dat inkomensdaling als gevolg van de getroffen maatregelen tegen het Coronavirus niet in de risico-sfeer van een alimentatiebetaler ligt. Er dient echter genuanceerd naar het specifieke geval te worden gekeken. Kan een alimentatiebetaler bijvoorbeeld aanspraak maken op de financiële steunmaatregelen van de overheid en daarmee een tijdelijke teruggang in inkomen overbruggen, dan is er geen reden tot aanpassing van de alimentatie.

Kan ik mijn alimentatie verlagen?

Wat te doen bij financiële nood?

Indien u te maken heeft met een inkomensdaling die ertoe leidt dat u de alimentatie niet meer kunt betalen, is het ten eerste belangrijk het gesprek met uw ex-partner aan te gaan. U kunt dan samen met uw partner zoeken naar een (tijdelijke) oplossing. Dit scheelt u tijd en geld en leidt het snelst tot de gewenste duidelijkheid.

Lukt het u en uw ex-partner niet om samen afspraken te maken, dan kunt u proberen door middel van mediation tot een oplossing te komen. Onze mediators kunnen voor u een herberekening maken en de gemaakte afspraken vastleggen in een overeenkomst. Naast genoemde voordelen van overleg (scheelt tijd en geld) heeft mediation ook het voordeel dat er meer op uw situatie toegespitste afspraken te maken zijn, dan wanneer u een rechter over uw geschil laat oordelen. Kortom: meer maatwerk.

Meer over mediation

Als uw ex-partner niet bij een mediator met u in gesprek wenst te gaan, kunt u zich tot de rechter wenden met het verzoek om de alimentatie te wijzigen. Er moet dan wel sprake zijn van een structureel inkomensverlies. Naar verwachting zal een rechter de alimentatie niet aanpassen als op termijn weer zicht op het oude inkomen is. Bovendien dient u er rekening mee te houden dat alimentatieprocedures bij de rechtbank vaak enkele maanden in beslag kunnen nemen. In zeer urgente zaken is het wel mogelijk de rechter te vragen een voorlopige uitspraak te doen.

Fiscale voordelen/nadelen alimentatie

Contact

Heeft u vragen over wat de verandering in uw financiële situatie of die van uw ex-partner door de Coronacrisis voor gevolgen heeft voor de alimentatie? Onze mediators en advocaten voorzien u graag van advies en bijstand.

Neem contact met ons op

mr. R.A.H. (Renske) Vullings
Dit artikel is geschreven door:
mr. R.A.H. (Renske) Vullings