Advocaat tegen jeugdzorg

Advocaat tegen jeugdzorg
  • Zoekt u een advocaat in een zaak tegen jeugdzorg?
  • Is uw zoon of dochter onder toezicht gesteld van Bureau Jeugdzorg, Jeugdbescherming of de William Schrikker Groep?
  • Bent u verwikkeld in een strijd tegen jeugdzorg, omdat u vindt dat de ondertoezichtstelling ten onrechte is uitgesproken?
  • Worden feiten verdraaid, wordt u niet geloofd of wordt door jeugdzorg telkens het verleden gebruikt?
  • Is uw kind ten onrechte uit huis geplaatst?
    Dan is het van belang dat u wordt bijgestaan door een gespecialiseerde jeugdrechtadvocaat met ervaring in een zaak tegen jeugdzorg.

Ondertoezichtstelling

Als uw kind onder toezicht is gesteld van jeugdzorg, dan verwacht de kinderrechter van u dat u samenwerkt met jeugdzorg ten behoeve van uw kind. Dat wil echter niet zeggen dat u het altijd met jeugdzorg eens moet zijn.

Wat is een ondertoezichtstelling?

Conflict met jeugdzorg

Ouders kennen hun kind vaak het beste. Jeugdzorg kan stappen ondernemen, die u juist niet in het belang van uw kind vindt. Bijvoorbeeld als jeugdzorg vindt dat uw kind een bepaalde behandeling moet ondergaan of als jeugdzorg het contact met uw uithuisgeplaatst kind beperkt. Of jeugdzorg verzuimt juist bepaalde stappen te ondernemen. Bijvoorbeeld jeugdzorg vraagt niet het onderzoek aan dat nodig is om meer duidelijkheid te krijgen of jeugdzorg reageert niet op uw vragen. In dergelijke gevallen is het belangrijk dat u stappen tegen jeugdzorg onderneemt.

Wat is een uithuisplaatsing?

Een procedure tegen jeugdzorg

U kunt zelf een procedure starten tegen jeugdzorg om uw conflict met jeugdzorg voor te leggen aan de rechter. Sinds 1 januari 2015 biedt de wet deze mogelijkheid (artikel 1:262b Burgerlijk Wetboek). Helaas wordt er van deze mogelijkheid (nog) te weinig gebruik gemaakt.

Ouders wachten af, zijn bang dat dit de zaak schaadt of weten niet dat deze mogelijkheid bestaat. Er zijn nog veel advocaten die geen weet hebben van of ervaring hebben met dit wetsartikel en de ouders ten onrechte niet attenderen op deze mogelijkheid. In veel gevallen is het echter van belang actie te ondernemen om de ondertoezichtstelling in juiste banen te leiden. Als de juiste stappen binnen de ondertoezichtstelling worden gezet en er vooruitgang is, vergroot dit de kans op beëindiging van de ondertoezichtstelling of thuisplaatsing van uw kind aanzienlijk.

Gespecialiseerde jeugdrechtadvocaat

Heeft u een conflict met de gezinsvoogd van jeugdzorg over de uitvoering van de ondertoezichtstelling, dan kunt u een verzoek indienen bij de kinderrechter om een oordeel te geven over dit geschil. Op basis van de wet is procesvertegenwoordiging verplicht, dat betekent dat het verzoek tegen jeugdzorg alleen door een advocaat kan worden ingediend.

Bent u op zoek naar een in het jeugdrecht gespecialiseerde advocaat met kennis en ervaring in een zaak tegen jeugdzorg? Dan bent u bij Van Nuenen Verger en Vullings advocaten | mediators aan het juiste adres.

Onze advocaten hebben die kennis en ervaring én zijn daadwerkelijk betrokken in uw zaak. Wij leggen met regelmaat in zaken een conflict met jeugdzorg voor aan de rechter om de ondertoezichtstelling in goede banen te leiden. Natuurlijk voeren we daarnaast ook gedegen verweer tegen de ondertoezichtstelling, verlenging van de ondertoezichtstelling of de uithuisplaatsing. Daarnaast voeren we gesprekken met de gezinsvoogd of zijn we, indien nodig, aanwezig bij gesprekken met jeugdzorg.

Meer over kinderbeschermingsmaatregelen

Onderneem actie en neem contact op

Wilt u een vrijblijvend gesprek met één van onze gespecialiseerde advocaten? Tijdens kantooruren kunt u bellen naar 076-2030010 of stuur ons een e-mail via [email protected].

Neem contact met ons op Onze gespecialiseerde advocaat

Wat zijn de kosten?

Van Nuenen Verger en Vullings advocaten | mediators biedt u de mogelijkheid om een prijsafspraak te maken omtrent de kosten van de rechtsbijstand. Bijstand op basis van een vast uurtarief of door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (pro Deo) is tevens mogelijk.

Wat kost een advocaat?

VNJA

mr. R.A.H. (Renske) Vullings
Dit artikel is geschreven door:
mr. R.A.H. (Renske) Vullings