Alimentatie mediation? Samen afspraken maken over alimentatie.

Er zijn verschillende manieren om de alimentatie te laten wijzigen of vast te stellen. Dit kan via een gerechtelijke procedure, met ieder een eigen advocaat. Indien er twee advocaten bij de zaak betrokken zijn, is het ook mogelijk een schikking te treffen en de alimentatie in onderling overleg vast te leggen. Een andere optie is alimentatie mediation. Samen afspraken maken over de alimentatie. Waarom dubbele advocaatkosten maken, indien u dit samen onder begeleiding van een professionele mediator kunt regelen?

Mediator of advocaat bij alimentatie?

Alimentatie kan door de rechtbank worden vastgesteld, maar partijen hebben ook de vrijheid de hoogte van de alimentatie in onderling overleg overeen te komen. In dat geval spreken partijen samen een alimentatiebedrag af en de afspraak wordt vastgelegd in een overeenkomst. De alimentatieafspraak kan vervolgens door de rechter worden bekrachtigd. Dit geldt voor kinderalimentatie en voor partneralimentatie.

Bij Ab advocaten kunt u terecht voor alimentatie mediation om de alimentatie in onderling overleg vast te stellen of te wijzigen.

Renske Vullings

Voordelen van alimentatie mediation

Wat is het voordeel van alimentatie via een mediator vastleggen? Er zitten verschillende voordelen aan het vaststellen van de alimentatie via mediation:

  • De kosten van alimentatie mediation zijn aanzienlijk lager. U betaalt samen het tarief van de mediator, in plaats van de kosten van twee advocaten.
  • U blijft met elkaar in gesprek in plaats van dat u tegenover elkaar komt te staan. Dit komt de verstandhouding ten goede. Vooral indien er kinderen bij betrokken zijn, is het belangrijk dat ouders ‘on speaking terms’ blijven en er geen vechtscheiding ontstaat.
  • De hoogte van de alimentatie wordt op dezelfde wijze berekend als wanneer een rechter de alimentatie berekent. Hiervoor wordt het rekenprogramma gebruikt dat door de werkgroep alimentatienormen (tremanormen) is vastgesteld.
  • Maatwerk is mogelijk. U mag in onderling overleg afwijken van de tremanormen en de hoogte van de kinderalimentatie en partneralimentatie naar eigen inzicht overeenkomen. Een rechter mag niet afwijken van de wettelijke uitgangspunten.
  • Er kunnen aanvullende voorwaarden aan de partneralimentatie worden overeengekomen. Bijvoorbeeld het aantal jaren dat de partneralimentatie wordt betaald of u kunt overeenkomen hoeveel eigen inkomen de alimentatiegerechtigde mag hebben, voordat de alimentatie wordt verlaagd. Ook is het mogelijk een afkoopsom voor de partneralimentatie overeen te komen.
  • In alimentatie mediation is het bovendien mogelijk ten aanzien van de kinderalimentatie af te spreken dat er geen kinderalimentatie wordt betaald aan één van de ouders, maar dat er een bedrag op een kindrekening wordt gestort. Dit is een gezamenlijke rekening waarop ouders samen maandelijks een geldbedrag storten en waarvan ouders alle verblijfsoverstijgende kosten van de kinderen betalen. Een rechter heeft geen bevoegdheid om een kindrekening vast te stellen.
Meer informatie over mediation bij familiezaken

Hoe werkt alimentatie mediation?

Indien u ervoor kiest samen onder begeleiding van een mediator nieuwe afspraken te maken over de alimentatie, zal zij een actuele alimentatieberekening maken. De berekening zal met behulp van een professioneel rekenprogramma worden berekend en de meest recente wetgeving en rechtspraak zal in de berekening worden betrokken. De uitkomst de berekening zal met u worden besproken en tevens wordt met u besproken wat de juridische mogelijkheden zijn om tot een wijziging van de eerder gemaakte alimentatieafspraken te komen. U wordt samen van betrouwbaar en onafhankelijk advies voorzien. Zo weet u ook wat de uitkomst van een alimentatieprocedure bij de rechtbank zou zijn. Indien u erin slaagt samen een alimentatiebijdrage overeen te komen, zal de mediator de afspraken vastleggen in een overeenkomst en deze laten bekrachtigen door de rechtbank. Omdat de mediator tevens werkzaam is als advocaat heeft zij de wettelijke bevoegdheid overeenkomsten door de rechtbank te laten vastleggen.

Mediation
Mediation bij scheiding

Wat zijn de kosten van mediation?

Bij AB advocaten treft u een gespecialiseerde mediator voor een betaalbaar tarief. Onze mediators hebben een drie jaar durende opleiding bij de vFAS afgerond. In tegenstelling tot veel andere mediators brengen wij géén afzonderlijke kantoorkosten in rekening. De enige kosten die afzonderlijk worden gefactureerd zijn verschotten, zoals griffierecht, uittrekselkosten of deurwaarderskosten. Wij kunnen u bij voorbaat aangegeven hoe hoog deze kosten zullen zijn.

De mediator factureert maandelijks achteraf de werkzaamheden die zij in uw opdracht heeft verricht. U krijgt hierbij een overzicht van de werkzaamheden die zijn verricht. Zo blijven uw rechtsbijstandskosten inzichtelijk en betaalbaar.

Het is bij AB advocaten ook mogelijk een vaste prijsafspraak te maken voor alimentatie mediation. Voor meer informatie over de vaste prijsafspraak kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen.

Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft die de kosten van uw advocaat of mediator vergoedt, kunt u ook bij ons terecht. Wij werken ook in opdracht van diverse rechtsbijstandsverzekeraars.

Wilt u meer informatie over de kosten van mediation? Neemt u dan gerust contact op.

Neem contact op

'Niet strijden, maar samen oplossen!'